فهرست کتب تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی ( کتابداری و اطلاع رسانی ) نشر چاپار و ناشران همکار : انتشارات دبیزش ، کتابخانه رایانه ای ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، نشر کتابدار ، سپهر دانش ، همارا ، انتشارات سمت ، انتشارات لنجوان

ردیفعنواننویسندهناشرسال نشرقیمت
1ابرداده براي مديريت و بازيابي اطلاعاتسعادت عليجانيچاپار1385100000
2ابزارها مهارت هاي جستجو در وبداوود محمدي فردچاپار138520000
3ابزارها و تکنيک‌های دسترسي موضوعی در منابع اينترنتيجوديث آر/ فاطمه باجیدبيزش138615000
4ابزارهای کاوش اینترنت:آشنایی با اصول،مهارت‌هاوامکانات جستجودر وبکیوا ن کوشاکتابدار138170000
5اجرای اف .آر. بی. آر در کتابخانه یین زانگ/دکترعباس گیلوریکتابدار139050000
6اخلاق پژوهش و نگارشنرگس خالقیکتابدار139040000
7اخلاق حرفه‌ای در کتابداریصدری فرد-شعبان طاهریدانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات138950000
8اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و اطلاع‌رسانیاحد فرامرز قراملکی/درخشانیسمت139150000
9اخلاق حرفه‌ای کتابداران و اطلاع‌رسانانانجمن کتابداران قمکتابدار138760000
10اداره کتابخانهطاهره علومیسمت138239000
11ادبیات کودک دیروز،کودک امروز،مجموعه مقالاتحسین شیخ رضاییخانه کتاب1395250000
12ادبيات کودکان و نوجوانانسعید غفاریسپهر دانش139035000
13ادبيات كودكان و نوجوانان ايرانمحمد گودرزي دهريزيچاپار- قو138840000
14ادبيات كودكان و نوجوانان با هویت فرهنگیصادق-سلطان القرائیدردانه1391120000
15ادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خواندنثريا قزل اياغسمت1388125000
16ادبيات كودكان: رويكردي بر قصه‌گويي و نمايش خلاقيحيي ناظميچاپار138550000
17ارامنه جلفای نو درعصر صفویشکوه ا لسادات اعرابی هاشمیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394200000
18ارتباط شناسی و کتابداریجان باد-محبوبه مهاجرسروش138845000
19ارتباط علمي: نياز اطلاعات و رفتار اطلاع يابي(كتابداري)محمد رضا داور پناهدبيزش1386200000
20ارزشها و جذابيت هاي كتابداري و اطلاع‌رسانيدکتررحمت ا... فتاحيكتابدار138840000
21ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوریحبیب الله طباطبائیان/مهدی فاتح رادمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور139190000
22ارزیابی شایستگی کتابخانه‌ها و ارائه الگویی برای شایستگی کتابخانه‌های ایرانفروزان طبیبیان، فهیمه باب‌الحوائجی.‬چاپار: اساطیر پارسی،1395180000
23ارزیابی منافع و ارزش کتابخانه هاویوکانیستروم/مریم خسرویچاپار139380000
24از اخلاق حرفه ای دانش کاران تا اخلاق اطلاعاتیلعبت درخشانی-سعید رضاییکتابدار139380000
25از اطلاعات تا کوانتوم: جنبه های فنی اطلاعاتنرگس نشاطنشر دما138619500
26از این سو و آن سوعبدالحسین آذرنگکتابدار138350000
27از رف تا وب (سازماندهی اطلاعات) جلد 1 جی جی چود هاری/محمد رضا نیازمندهمارا139190000
28از رف تا وب (سازماندهی اطلاعات) جلد 2 همارا139190000
29از شناخت تا ايدهنرگس نشاطنشر دما138619500
30از كتاب سنجي تا وب سنجي (تحليلي بر مباني،ديدگاه ها)فريده عصارهكتابدار138890000
31از گوتنبرگ تا زيرساخت جهاني اطلاعاتكريستين ال بورگمن / زاهد بيگدليچاپار138755000
32از واج تا جمله ( فرهنگ زبانشناسي)فاطمه مدرسیچاپار1387140000
33ازکتابداری واطلاع‌رسانی تا علم اطلاعات و دانش شناسیغلامرضا فداییچاپار1392100000
34استادان و نا استادانمعبدالحسین آذرنگجهان کتاب139035000
35استاندارد های توانایی تفکر انتقادیلیندا الدر -مرتضی کوکبیسپهر دانش139150000
36استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایرانشیرین تعاونیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران/کتابدار139040000
37استانداردها و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه های دیجیتالشیرین تعاونیکتابدار139140000
38استانداردهای کتابخانه‌های مدارسشیرین تعاونیسازمان اسناد و کتابخانه ملّی139250000
39استانداردهاي ابرداده اينيكو سادات احمدي / فرخنده سادات اجاقچاپار138850000
40استعداد تحصیلیآرش دیانی -لیلا حسینی فرح آبادیکتابخانه رایانه ای1392190000
41اسطوره و آیینبابک پرتوکتابدار1393140000
42اسنادی از تاراج کتابخانه سلطنتیفاطمه قاضیهانهاد کتابخانه های عمومی کشور1390120000
43اشتباهات متداول در زبان انگلیسینرگس انتخابیکتابدار139165000
44اصطلاح نامه وکاردبردهای آن در محیط الکترونیکیمحمد هادی یعقوب نژاد-سید مهدی طاهریکتابدار1391500000
45اصطلاحات پر کاربرد انگلیسینرگس انتخابیکتابدار139165000
46اصطلاحنامه ارتقاي بهداشتزهرا دهسرائيپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138450000
47اصطلاحنامه اطلاع‌رساني و كتابداري ASISعلي حسين قاسميچاپار138140000
48اصطلاحنامه ریاضیاتملوک السادات حسینی بهشتیچاپار-پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران1394850000
49اصطلاحنامه علوم زيستیاسماعيل اکبریپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138450000
50اصطلاحنامه علوم كشاورزي (2جلدي)اسماعيل اكبري،فرخنده اصغريپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران1389600000
51اصطلاحنامه فرهنگي سه زبانه (3جلدي)فريبرز خسرويسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران13921200000
52اصطلاحنامه هوا وفضاجهانگیر جدیچاپار/سازمان صنایع هواوفضا1394800000
53اصول اصلی ایمنی در برابر آتش سوزی در کتابخانه ها و آرشیو هاغلامرضا عزیزیکتابخانه ملی 139350000
54اصول بانکداریسیدمحمدتقی پورمقیم اساطیر پارسی: چاپار‏1395100000
55اصول پردازش تصویردکتر جواد حدادنیاچاپار/دانشگاه حکیم سبزوار139170000
56اصول پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی درکتابخانه هاومراکزآرشیوالکترونیکیشهرزادنیاکان-علی صبوریاساطیرپارسی1394100000
57اصول پیاده سازی فناوری درکتابداری ودانش شناسی ساخت مجموعه،دیجیتال سازی اسنادشهرزاد نیاکانیدبیزش1395180000
58اصول حسابداری (۲)علی اسماعیل‌زاده‌مقری، محمد میردریکوندیاساطیر پارسی: چاپار‏1395150000
59اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرهابیژن عبدی -محمد رضا احتسابی صنایع هوا فضا1394150000
60اصول طرح تحقيق و روش شناسیمارکزيک/ مريم خسرویپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران1391140000
61اصول عملي مديريت كتابخانهجو آن گيسك/نصرت رياحي نياكتابدار1388150000
62اصول كار مرجعويليام ا.كتس/دكتر فرشته سپهركتابدار138980000
63اصول مديريت دانشبرايان برگرون/منوچهر انصاريمهربان نشر138629000
64اصول و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانيدکترمحمد حسين ديانی کتابخانه رايانه‌ای138390000
65اصول و روش های پژوهش کیفینجلا حریریدانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات1385120000
66اصول و مباني عمليات بار چيني در كشتي دكتر منصور كياني مقدمچاپار138950000
67اطلاع يابي در اينترنتعلي حسيني قاسمي/پروانه قاسميكتابدار138940000
68اطلاعات و ارتباطات جهانی : مرزهای نو در روابط بین المللحمید مولاناکتابدار1384140000
69اطلاعات و ارتباطات مفاهيم ،نظريه هادکتراسد ا... آزادکتابدار138690000
70اطلاعات و جامعهمحمدرضا داورپناهچاپار/دبیزش1384180000
71اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمان هامحمد حسن زادهکتابدار1392160000
72اطلاعات و مستندسازی(اصطلاح‌نامه‌ها و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان‌های دیگر جلد 1زهرا دهسرائیپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران /چاپار1391100000
73اطلاعات و مستندسازی(اصطلاح‌نامه‌ها و تعامل‌پذیری آن‌ها با واژگان‌های دیگر جلد 2زهرا دهسرائیپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران /چاپار139270000
74اطلاعات وجامعه نوین جهانیفریبرز درودی، نرگس محمد علیپورچاپار: اساطیر پارسی1395140000
75اطلاع‌رسانی :نظام‌ها و فرایندهادکتر عباس حریکتابدار138190000
76اطلاع‌رسانی :نگرش‌ها و پژوهش هادکتر عباس حریکتابدار138550000
77اطلس سرطاناحمدین جمال... [و دیگران] ؛ مترجم کاظم زنده‌دلچاپار‏‫،1395400000
78افعال گروهی در انگلیسیپریوش اعلائیانکتابدار139165000
79اقتصاد اطلاعاتهادی شریف مقدمدانشگاه علوم پزشکی همدان1394120000
80اقتصاد اطلاعاتدکترمحمد حسين ديانیکتابخانه رايانه‌ای138060000
81اقتصاد دانشدیوید رونی/دکتر محمد حسن زادهسمت138954000
82اقتصاد و امنیتعلینقی عالیخانیکتابخانه ملی1393350000
83الزامات الگوبرای سامانه های پیشینه(استانداردمورک2010)ایرانشاهی -فدویکتابخانه ملی1395400000
84الگوهای برنامه ریزی تصمیم گیری واداره کتابخانهرابرت ام.هایس/صدیقه محمداسماعیلخانه کتاب138840000
85امنیت اطلاعات از آگاهی تا آموزشمحمد حسن زاده کتابدار139060000
86امواج زندگیپروین امینیچاپار139385000
87انگلیسی برای دانشجویان اتاق عملایمان ایزدی. عبدالرضا ایزدیچاپار139330000
88انگلیسی کاربردی0محمد مینایی فرهمارا1395150000
89انگليسی برای دانشجویان رشته کتابداری - جلد1ناهيد بنی اقبالسمت137835000
90انگليسی برای دانشجویان رشته کتابداری - جلد2ناهيد بنی اقبالسمت137840000
91انگليسی کتابداری و اطلاع‌رسانی برای آمادگی ...ناهيد بنی اقبالدانشگاه تهران138140000
92اوضاع سیاسی -اجتماعی همدان در جنگ جهان گیر اولمجید فروتنسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران/کتابدار139060000
93ایران جلوه های ناب عکسهای داود وکیل زاده فارسی -انگلیسی،نفیس باقابمتن:سیدعبدالرضاقریشی زادهمیردشتی1395480000
94ایران مهر رخشانداود وکیل زاده-سهیلا مهدیان دهکردیاساطیر پارسی1394450000
95ایران نگارستان یزدان عکسهای داود وکیل زاده فارسی -انگلیسی،نفیس باقابمتن:سیدعبدالرضاقریشی زادهچاپار-میردشتی13951200000
96ایمنی درکتابخانه ها مجموعه مقاله های همایش ملی ایمنی درکتابخانه ها1394امیررضااصنافی-مهدی رحمانیکتابدار1394450000
97اینترنت و اطلاعاتحجت ا... سلیمانیمولف138970000
98اینترنت و کاربرد آن در کتابخانهحسن کیانی خوزستانیدبیزش 13838000
99اینشتین به زبان ساده "عالم مابه زبان خودمانی آشکارمی شود"اگدال/سجادقنبرزادهمرکزسیاست علمی کشور1395350000
100این‌ها (مجموعه جملاتی که یادآور خاطرات قدیمی هر کس می تواند باشد)داود محمدی فرلنجوان/چاپار139240000
101ايجاد كتابخانه مجازيآرديس هانسون/صديقه محمد اسماعيلكتابدار138870000
102ايجاد و گسترش كتابخانه‌هاي آموزشگاهيصديقه احمدي فصيحچاپار138575000
103ايجاد يک مرکز اطلاع‌رسانیعلی شاه شجاعی کتابدار138160000
104ايراد : مجموعه فيلم نامه هاي كوتاهحسين مدحتچاپار138817000
105ايران 1و2جين لوئيز هيوث/ مسعود گلزاريكتابدار1389100000
106ايكس . ام .ال در كتابخانه هاروي تنانت/مهدي عليپور حافظيچاپار138450000
107ايمني در آزمايشگاه هاي شيميمصطفي قلي زادهدانشگاه تربيت معلم سبزوار138722000
108اينترنت وجامعهدکترعباس گيلوریکتابدار138050000
109آرشیو داری دیداری-شنیدارینورا.. مرادیکتابدار1387200000
110آرشیو کتابخانه و موزه سعید رضايی ، نگین منتظریکتابدار1388100000
111آرشيو هاي ديداري شنيداري(مجموعه مقالات كاربردي)هلن پ.هريسون/وحيد طهراني پوركتابدار1388120000
112آزمون‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشكياکرم رزم پورکتابدار1386130000
113آشنایی با آر.دی.ای (توصیف و دسترسی منبع)کریس الیور/دکتر عباس گیلوریکتابدار139070000
114آشنایی با اطلاعات و ارتباطاتمحسن نوکاریزیسمت139270000
115آشنایی با چند‌رسانه‌ها و منابع دیداری و شنیداریمژده سلاجقهکتابدار139050000
116آشنایی با علم سنجیعبد الرضا نوروزی چاکلیسمت1390175000
117آشنایی با کتابخانه و اصول کتابدارینصرت ریاحی نیاکتابدار138945000
118آشنایی با مرمت ابنیهالهام فاطمیکتابدار1394200000
119آشنایی با مناطق نوآوری مطالعه موردی:منطقه کلمبوسنرگس نراقی -مژده اشرافی -مهدیه آزمندیانمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394220000
120آشنایی با ویراستاری و نشرعبدالحسین آذرنگسمت139370000
121آشنایی بابرخی تجارب آینده نگاری وآینده پژوهی درجهانعلی پایامرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394360000
122آشنايی با تکنولوژی اطلاعاتجعفر مهرادسمت138317000
123آشنايی با نرم افزارهای کتابخانه‌ایداوود محمدی فر دچاپار1390120000
124آشنايي با بانك هاي اطلاعاتيداوود محمدي فردچاپار138845000
125آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي(ويراست دوم)جعفر آتش نژادسمت138845000
126آشنايي با تلويزيون ديجيتالكامران جليلي نياچاپار-آنيسه نما138550000
127آشنايي با چاپ و نشر در روابط عموميحميد محسنيكتابدار1387200000
128آشنايي با دنياي ويندوز XPمجيد داوري دولت آباديچاپار138832000
129آشنايي با نسخ خطِی و آثار کميابغلامرضا فداييسمت138680000
130آشنايي بامباني چاپ و نشرفهيمه باب الحوائجيچاپار138785000
131آشنايي بامواد مراكز آموزشيمحمد رضا ديماريسپهر دانش138627000
132آگاهی فناوری ، دیده بانی فناوری و فن کاویفرزانه میرشاه ولایتی/فرهاد نظری زادهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1392130000
133آماده سازی منابع اطلاعاتیطيبهشهميرزادیکتابدار138370000
134آماده سازی منابع اطلاعاتی درکتابخانه های آموزشگاهیحمید محسنیکتابدار138815000
135آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع‌رسانیعلیرضا هويدا سمت138350000
136آمارنشرکتاب درایران1393-1358مجید غلامی جلیسهخانه کتاب1394300000
137آموزش استفاده کنندگان وتوسعه سواداطلاعاتی ....دکتررحمت ا...فتاحیمرکزاسنادآستان قدس138130000
138آموزش آسان و گام به گام رده بندي كنگرههلناد يتمن/فاطمه نبويكتابخانه رايانه اي138570000
139آموزش سواد اطلاعاتی مفاهيم،روش‌ها و برنامه‌هامهری پريرخکتابدار138690000
140آموزش سواد اطلاعاتي به دانشجويانجوآنا ام . بركهارت /علي حسين قاسميچاپار138738000
141آموزش فناوری در کتابخانه‌هاسارا هوتن -جان/علیرضا رستمی گومهچاپار139250000
142آموزش فهرست نويسی توصيفیعلی ميلان چاپار138435000
143آموزش کاربردی نرم افزارمحمد مردانه-آرزو نورعلی نژادهمارا1392160000
144آموزش کارمرجع ترجمه همراه باافزوده هاکلارا ال/طاهره غلامیکتابدار1394160000
145آموزش کامپیوتر از مبانی تا اینترنتداوود محمدی فردچاپار138560000
146آموزش موثر در آموزش عاليحميدرضا آراستهچاپار138540000
147آموزش مهارت‌هاي اطلاعاتي در نظريه و عملعليرضا رستمي گومهچاپار138525000
148آموزش مهارت‌هاي سواد اطلاعاتينرگس خالقي/مرضيه سيامككتابدار138970000
149آن روزها ... (علوم تجربی)داود محمدی فردچاپار/لنجوان139255000
150آن روزها ... راهنماییداود محمدی فردچاپار/لنجوان139345000
151آن روزها .... ریاضیداود محمدی فردچاپار/لنجوان139255000
152آن روزها ...تعلیمات اجتماعیداود محمدی فردچاپار/لنجوان139255000
153آن روزها ...تعلیمات دینیداود محمدی فردچاپار/لنجوان139255000
154آن روزها سینماداود محمدی فرلنجوان -چاپار139350000
155آن روزها... فارسی دوم دبستانداود محمدی فرچاپار/لنجوان139550000
156آن روزها... فارسی سوم دبستانداود محمدی فرچاپار/لنجوان139550000
157آن روزها... فارسی(مجموعه‌ای شامل شعر‌ها و صفحات خاطره انگیز کتابهای فارسی دبستان)داود محمدی فردچاپار/لنجوان139145000
158آن روزها... مادرجونداود محمدی فردچاپار/لنجوان139335000
159آن روزها...توفیقداود محمدی فردچاپار/لنجوان139460000
160آن روزها...مجلات طنزداود محمدی فردچاپار/لنجوان139460000
161آن روزها...نقاشی قهوه خانه کتاب وکارت تبریکداود محمدی فردچاپار/لنجوان139465000
162آن روزهااعلانهاداود محمدی فردچاپار/لنجوان139460000
163آنلاین (راهنمای استفاده از منابع اینترنتی در نوشته‌های علمی)اندروهارناک /فاطمه باجیدبیزش138950000
164آواشناسی آکوستیک و شنیداری کیث جانسون/زهرا محمودزاده-رحیمه روح پرورچاپار-پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران1394200000
165آواشناسيبرتيل مالمبرگ / زينا زرافشانپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138830000
166آیندگان وروندگانداریوش همایونکتابخانه ملی1393330000
167آینده کتاب در عصر دیجیتالفاطمه باجیچاپار-دبیزش139045000
168آینده نگاری علم وفناوری واثرات آن درسیاستگذاریلیلانامداریان-حسن زادهپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران-چاپار1395200000
169آیین رسیدگی به امورمحجورین بارویکرد کاربردیمنصورفرجی/شهرزاد باستیباران اندیشه ایرانیان139390000
170آينده ديجيتالی کتابخانه‌هادکترعباس گيلوریدبيزش1383120000
171آينده رده بندیزهرا اباذری،فهيمه باب الحوايجیچاپار138720000
172آينده كتابخانه عمومي در هلندفرانك هويسمنز/امين زارعنهاد كتابخانه ‌های عمومی کشور138960000
173آيين نقد كتاب (راهنمايي براي كتابداران، نويسندگان و مترجمان)حسن اشرفي ريزيچاپار138925000
174آيين نگارش علميدکترعباس حرينهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور1388100000
175آئرودینامیکاحمدعمارتیصنایع هوا فضا1395800000
176باز اندیشی در فرهنگ و رسانهدکتر روح ا.. احمدزاده کرمانیچاپار139080000
177بازاريابي اطلاعاتجنيفر راولي / مريم اسدي چاپار1388120000
178بازاريابي در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانيرضا بصير يانچاپار138817000
179بازسازی وساخت حرفه‌ای کتابخانه وب 2 اندیشه نوین درکتابخانهجولیاگراس/فروغ رحیمی -پردیس پرتو-ندازراعتکاراساطیرپارسی1394100000
180بازیابی اطلاعات جندزبانه ازپژوهش تاعملکارول پیترز/بهروزیل-اصنافیاساطیرپارسی-چاپار1396260000
181باغبان خل و چلغلامرضا موسویچاپار138925000
182بحثی پیرامون زحاف رایج در شعر فارسیرضا عبدالهیچاپار138928000
183بحران فرهنگی وکتابخانه ها در جهان سومرونالد چارلز بنج-علی شکوییدبیزش1394250000
184بررسی علم اطلاعات و دانش شناسیحجت الله سلیمانیناشر مولف1391100000
185بررسی گويش اسفراينبابا همايونفرچاپار138635000
186بررسی نگاره های دوره قاجارباتاکیدبرپوشاک آن طراحی مانتومجلسی باالهام ازنگاره های دوره قاجارمیرابی سفلی-صدوقی زادهآینور1395200000
187برما چه گذشتپروین امینیاساطیر پارسی139480000
188برنامه ريزي و كاربرد‌هاي ميكروكنترولرهاسيد ابراهيم حسينيدانشگاه تربيت معلم سبزوار138762000
189برنامه ريزي و مديريت راهبردي در كتابخانه‌هاجوزف آر متيوز/عبدالحسين فرج پهلودانشگاه شهيد چمران138760000
190بسترهای اطلاعات دیجیتال : رهیافت‌های نظری برای فهم اطلاعات دیجیتاللوک تردینیک ؛ ترجمه علی فارسی‌نژاد.چاپار: نهادکتابخانه های عمومی کشور،1395160000
191بوستان سعدی   زیرچاپ
192به آسانی پورتال کتابخانه تان راطراحی کنید: آموزش گام به گام بابوت استرپمیثم فریوریچاپار: اساطیر پارسی‏139560000
193به سوي جوامع دانايي محورعلي حسين قاسميسمت138843000
194بهتر انشاء بنویسیم (آموزش آئین نگارش و نامه نگاری)سید محمدرضا فدایی*سیده لاله فداییچاپار139020000
195بهره وري و شيوه‌هاي مطالعهآناهيتا مقيمي زادهدبيزش138728000
196بیم‌هاو امیدها درباره آثار اجتماعی فناوری نانو(با نگاهی به ایران)سپهر قاضی نوری/ابراهیم حیدریمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138725000
197پایان نامه و رساله دانشگاهی (پژوهش ،نگارش و دفاع)دکتر غلامرضا فدائیسمت138927000
198پایگاه استنادی اسکوپوس از تئوری تا عملیزهرا صادقی،مریم اکوان،محمدرضا نیازمندچاپار/همارا1391100000
199پردازش زبان طبيعي و بازيابي اطلاعاتدکترجعفر مهراد ، مريم ناصريچاپار138750000
200پروتکل های مبادله اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالییعقوب نوروزی -مهدی علیپور حافظیدانشگاه قم1394100000
201پژوهش در كتابداري و اطلاع رسا نينصرت رياحي نياكتابدار138860000
202پژوهش مولد وماندگارازپشت صحنه تانه سازه توانمند سازتامولدسازی پژوهش هامریم نظریمریم نظری1395190000
203پژوهش و نگارش (روش تحقیقو مرجع‌شناسی در ادبیات فارسی)حسین علی یوسفیچاپار139190000
204پژوهش‌های سنجه‌ای در علم اطلاعات محمد باقر نگهبان همارا - چاپار1393100000
205پیک صبا اشعار نعمت الله پاکدامن نائینینعمت الله پاکدامن نائینیچاپار1392110000
206تاثير اطلاعات بر جامعه :بررسی ماهيت ...محسن نوکاريزیچاپار1381220000
207تاریخ تمدنعبدالحسین آذرنگکتابدار1390350000
208تاریخ فرهنگ کاشان ازتاسیس اداره معارف تا1357شسادات بیدگلیکتابخانه ملی1395320000
209تاریخ مطبوعات حقوقی درایران(ازابتدا تاپایان سال 1392ه-ش)رامین رسول افسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394420000
210تاریخ وتحول نشرآذرنگخانه کتاب1395500000
211تاريخ طب و طبابت در ايران... -2جلدیمحسن روستايیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1382120000
212تاريخ وفلسفه کتابداریدکتر اسدا...آزادکتابدار138240000
213تاريخچه آموزش كتابداري واطلاع‌رساني در ايراندكترمحمدحسين ديانيكتابخانه رايانه اي138935000
214تاملات نظری در کتابداری و اطلاع‌رسانیمحمد خنداننهاد کتابخانه‌های عمومی کشور139170000
215تاملی برالگوی اسلامی-ایرانی توسعه علم وفناوری ازدیدگاه صاحبنظرانمصطفی تقوی /یاسر خوشنویسمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138840000
216تاملی برکیفیت خدمت درمحیط کتابخانهعلی دلائی میلان-فریبرز خسروی-امیررضااصنافیچاپار-اساطیرپارسی1394100000
217تبحر در فن آوری اطلاعاتعلی حسين قاسمیچاپار138130000
218تحلیل اعتبارات پژوهش فناوری ونوآوری کشورمهدی پاکزاد بنابمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394180000
219تحلیل طیفی سازه ها تحت بارهای اتفاقیحسین لکزیانصنایع هوا فضا1394180000
220تحلیل مجموعه کتابخانه با استفاده از نرم افزار اکسلنرجس ورع، پردیس پرتوهمارا139190000
221تحلیلی براشاعه دانش ایران در جهان(1993تا2007)نوروزی چاکلی /محمد حسن زادهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138770000
222تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش (برگزيده كتاب فصل)هنگ موئد / عباس ميرزاييچاپار138770000
223تحليل حقوقی جايگاه مجلس خبرگان رهبریمحمد عسگریچاپار138626000
224تحليل نظام‌ها براي كتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانيلاري اوسبورن/محمود مراديدانشگاه رازي138650000
225تحولات منطقه ای وسیاست خارجی عربستان سعودی درقبال جمهوری اسلامی ایران(1991-2012)محمدمنصوری مقدمدبیزش1394240000
226تحویل اطلاعات در قرن بيست و يکمدکترحسن اشرفی ريزیچاپار138340000
227تدريس اثر بخش در مدرسهكريس كرياكو/حيدر تورانيچاپار- نشر قو138790000
228تربيت بدني و ورزش معلولينسعيد رضاييدانشگاه تربيت معلم سبزوار138725000
229ترکیب درزبان فارسی بررسی ساختاری واژه های مرکبعلاء الدین طباطباییکتاب بهار1395100000
230ترویج علم از نظر تاعملمحمد حسن زادهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1391137000
231ترويج علم(چشم اندازها ،فرصت‌ها،چالش‌ها)سعيد رضاييكتابدار138755000
232تعامل انسان و اطلاعاتنصرت ریاحی نیا- دکتریزدان منصوریانچاپار1393450000
233تعامل بازيابي اطلاعات پيترا اينگورسن/ هاجرستودهكتابدار138990000
234تغذیه دربیماران مبتلا به سرطاندکترکاظم زنده دل-چاپار-دانشگاه علوم پزشکی تهران1394100000
235تکنیکهای گیتارفلامنکومانوئل گرانادوس/حمیدنوروزی چاکلیکتابدار1394190000
236تكنيك پالسسيد ابراهيم حسينيدانشگاه تربيت معلم سبزوار138637000
237تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتیغلامرضا اميرخانيسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران13846000
238تنوع فرهنگی وتوسعه پایدارمحسن قدمی-رضاصالحی امیری-نیازمندسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394200000
239توسعه سواد سلامتدکتر عبدالرسول خسرویدانشگاه علوم پزشکی بوشهر1393100000
240تئوری ترجمه و ترجمه کاربردی از عربی تا فارسیحسين شمس آبادیچاپار138114000
241جاده را طی می‌کنم با یاد تورضا عبداللهیاساطیر پارسی: چاپار،139560000
242جامعه اطلاعاتیدکترعباس گيلوری کتابدار138040000
243جامعه اطلاعاتی اندیشه‌های بنیادی ،دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌انداز‌های جهانیدکتر کاظم معتمد نژادنشر میراث قلم138970000
244جایگاه ایران درآسیای جنوب غربی در حوزه اقتصاد دانش بنیانناصر علی عظیمی/سجاد برخورداری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور139044000
245جرم واژه (کشف جرم از طریق زبان شناسی حقوقی)جان اولسون/سیروس عزیزیکتابدار139070000
246جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتیزاهد بیگدلیانتشارات دانشگاه شهید چمران1393350000
247جستارهای بازیابی اطلاعات بین -زبانیسارا کلینی * محمد رضا قانعچاپار139025000
248جستارهایی درباب آینده پژوهیسعید خزایی-مصطفی حسینیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394400000
249جستاری در شاهنامه ی فردوسیدکتر سید بهمن سید نظریچاپار139070000
250جستجوی 2مایکل پی.ساورز/شهین رحیمی چاپار1393120000
251جستجوی اطلاعات درعصر اطلاعاتزاهد بيگدلیکتابدار1382120000
252جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در منابع چاپي و الكترونيكيمحمد رضا داور پناهچاپار-دبیزش139090000
253جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در وبعليرضا موغلي،رحيم عليجانيچاپار1388100000
254جغرافياي جهاني شدن (برگزيده كتاب فصل)وارويك اي موراي / جعفر جوانچاپار1388150000
255جغرافياي سياسي اطلاعات (فاصله‌هاي بي فاصله )دکترحسن اشرفي ريزيچاپار138580000
256جنبه‌های نظری علم کتابداری هوشنگ ابرامیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران13826000
257جنبه‌هایی از برنامه ریزی توسعه کتابخانه‌هاجی استفن پارکر/دکتر علی شکوییچاپار139065000
258جنگ الکترونیک درالکترواپتیکآذربر-جزی زاده کریمیصنایع هوا فضا1393130000
259جنگ الکترونیک درمخابراتآذربر-جزی زاده کریمیصنایع هوا فضا1391130000
260جهان شبکه‌ای( درآمدی بر نظريه و عمل درباب ....)مهدی محامیچاپار138421000
261جهانی شدن فراهم آوری :مقدمه ای بر مدیریت مجموعه کتابخانه در قرن بیستو یکمجیم ایجی-رحمان معرفت-حمید کشاورزدانشگاه سمنان139165000
262جهانی شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی درایران بارویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتمحبوبه بیاتانی-ریاحی-کریم زادگان مقدمچاپار-پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران139385000
263چالش‌های پیش روی یادگیری در کتابخانه:راهکارهایی برای کتابدارانشهلا گنجیچاپار139270000
264چالش‌هاي اخلاقي در عصر اطلاعاتعليرضا ثقه الاسلاميچاپار138845000
265چرااطلاعات رشد می یابد؟تکامل نظم،ازاتم هاتااقتصادهاهیدالگو/بهروزشاهمرادیمرکزتحقیقات سیاست علمی کشور1395270000
266چشمه ای در کویرنعکت الله پاکدامن نائینیچاپار139045000
267چهارمین موج توسعه علمی فناورانه و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن درایرانعلی پایا/رضا کلانتری نژادمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور139193000
268حسابداری 2عبدالهی  زیرچاپ
269حسابداری بهای تمام‌شدهعلی اسماعیل‌زاده، مهدی پناهی، رضا محمدیاساطیر پارسی: چاپار، 1395160000
270حسابداری پیشرفته۱: به زبان ساده و کاربردیعلی اسماعیل‌زاده‌مقری٬ مجید عبداللهیاساطیر پارسی: چاپار‏1395150000
271حفاظت درکتابخانه های دیجیتالمیتراصمیعیکتابدار1394250000
272حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ایبابک پرتوسمت138012500
273حقوق پژوهش (مجموعه قوانین و مقررات پژوهشی کشور)علی دشتیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1388180000
274حقوق مالکيت فکری حق مولف ومالکيت صنعتیدکترعليرضا نوروزیچاپار1381100000
275حقوق نسخه برداري در آيينه قضاوتعلي بيان فركتابدار138740000
276خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های دانشگاهیفرنوش عظیمی خبازانچاپار139050000
277خدمات انتفاعي در كتابخانه و مراكز اطلاع‌رسانيسيلوياپي.وب/عليرضا رستمي گومهچاپار138830000
278خدمات اینترنتی در کتابخانه‌های عمومیچارلز مکلور/مریم آذرگون.مهناز جعفرینهاد کتابخانه‌های عمومی کشور139270000
279خدمات عمومی در کتابخانه‌های آموزشگاهینسرين دخت عماد خراسانیکتابدار138740000
280خدمات عمومی کتابخانه وروش‌های آننسرين دخت عماد خراسانیکتابدار138280000
281خدمات فنی(ویرایش هشتم)پوری سلطانیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138937500
282خدمات کتابخانه‌ای ویژه برای کودکان(بکار گیری شایستگی‌های لازم برای کار)روزان سرنی/دکتر معصومه تجعفریچاپار139245000
283خدمات کتابخانه‌های عمومی- رهنمودهای ايفلافيليپ جيل/علی شکوييچاپار138640000
284خدمات كتابخانه :ويژه سواد آموزيفهيمه باب الحوائجيسپهر سخن138517000
285خدمات كتابخانه اي براي كودكانو. ام.موهانراج/حسن كيانيچاپار1388120000
286خدمات كتابخانه در نظريه و عملمايكل كي . باكلند / مرتضي كوكبيچاپار1388100000
287خدمات مرجعكريشان كومار/جيران خوانساريكتابدار138980000
288خدمات مرجع دیجیتالطاهره غلامیكتابدار-دانشگاه قم138850000
289خدمات مرجع و اطلاع يابي از نظريه تا عملرحيم عليجانيچاپار138835000
290خدمات مرجع و اطلاع‌رساني (مقالات همایش اول ادکا )دکترعباس حري، علي اكبر يكتابدار138850000
291خدمات‌ نوین کتابخانه‌های دانشگاهیمریم صراف‌زاده؛ ویراستار نرگس خالقی.چاپار: اساطیر پارسی‏‫‬1395110000
292خدمات ویژه کتابخانه برای نابینایانسعید غفاریچاپار/دبیزش139148000
293خروج از چاردیواری باز اندیشی نظام‌های کتابخانه ایسول.اچ. بی/نرجس .رعنشر همارا1392100000
294خرید ائتلافی منابع علمیمحمدرضا علی بیک/منصوره دمرچی لوکتابدار139020000
295خصوصی سازی بيان الگويی موفق در راه آهن ژاپناکبر سعادتچاپار138420000
296خلا صه مباحث روش‌هاي تحقيق و آمارسميه سادات آخشيككتابدار138930000
297خلاصه جامع مباحث تخصصی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانیشهلا کریمی-محمد قاسمیان-محمد مینایی فرانتشارات همارا1389150000
298خلاصه رده بندی دهدهی ديويی و نمايه نسبیابراهيم عمرانیانتشارات علمی وفرهنگی1388155000
299خلاصه مباحث كتابداري و اطلاع‌رسانيحميد محسنيكتابدار1389160000
300خلاصه مباحث مدیریت دانش ویژه دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(علاقمندان آزمون های ورودی دکتری وکارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی)سمیه قویدلاساطیر پارسی: چاپار‏1395190000
301خلاقيت نوشتاري و هنر نوشتنژيلا حسنلوچاپار138815000
302خلاقيت و نوآوري در كتابخانه‌هاي عمومييوسف عابدي نهاد كتابخانه عمومي کشور138955000
303خواندن بهشت نخواندنمحمدحسین دیانیکتابخانه رایانه ای-نهادکتابخانه ها ی عمومی کشور139580000
304خودسرنوشت محمدحسین دیانی محمدحسین دیانیانتشارات کتابخانه رایانه ای139580000
305داده کاوی درعلم اطلاعات ودانش شناسی مفاهیم وکاربردهاقاضی زاده-خزانه هاچاپار-اساطیرپارسی139560000
306داده‌کاوی درعلم اطلاعات و دانش‌شناسی مفاهیم و کاربردحمید قاضی‌زاده، مهدیه خزانه‌هاچاپار: اساطیر پارسی‏139560000
307داستان نگارش آندرو رابينسون/مهردخت وزير پوركتابدار1388220000
308دانش پژوهی دیجیتالیعلیرضا موغلی -دکتررحیم علیجانیچاپار138950000
309دانش و نظام‌های دانش فراگیری از شگفتی‌های ذهنایلایزر گایسلر/پروفسور مرتضی کوکبیسپهر دانش1393200000
310دانش وترجمان دانشاورانوس تاج الدینیکتابدار139470000
311دانش، سنجش و ارزيابیِِ ما لهوترا/ محمد حسن زادهکتابدار138660000
312دانشنامه ساختمان و تجهيزات كتابخانه بابك پرتوكتابدار1388350000
313دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانیپوری سلطانیفرهنگ معاصر138190000
314دایره المعارف بین المللی نشرکتاب بخش نخست موضوعاتفیلیپ جی.آلت باخ/غلامرضا لایقیاطلاع1394650000
315دايره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی - جلد1دکترعباس حریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138180000
316دايره المعارف‌هاآيدين آذریكتا بدار138412000
317در آمدی بر سنجش عملکردیعقوب حسین زادهچاپار139050000
318در آمدی براخلاق اطلاعات مبانی و مفاهیم اخلاق اطلاعات از دیدگاه لوچیانوفلوریدیعلیرضا ثقه الاسلامیچاپار -اساطیرپارسی1394100000
319در آمدي بر اطلاع شناسي كاركردها و كاربردهادکتر عباس حريكتابدار138780000
320در جستجوی معنادکتر نرگس نشاطکتابدار139060000
321در ستايش كتاب : شامل سخنان بزرگان ، مشاهير و ...ايوب بهنامچاپار138738000
322درآمدی بر منابع خاکستریامیر رضا اصنافیهمارا139245000
323درآمدی بر توانمندسازی سازمانیبهرام صالح‌صدق‌پور، لیلا رضائیاساطیر پارسی: چاپار‏1395 
324درآمدی بر کتابداری (ويرايش دوم)حسين مختاری معمارنشر قو138240000
325درآمدی بر مفاهیم،استانداردها و نرم افزارهای آرشیویدکتر مرتضی کوکبی چاپار139145000
326درآمدی بر نمايه سازی و چکيده نويسیمهدی حسينیچاپار1386100000
327درآمدي بر فلسفه علم وپژوهش در علوم انسانی - جلد 1 عبدا... عبدالهي، جعفر جوانچاپار138955000
328درآمدي بر فلسفه علم وپژوهش در علوم انسانی - جلد 2عبدا... عبدالهي، جعفر جوانچاپار138950000
329درجستجوی شاخص‌های سواداطلاعاتیعیسی زارعیچاپار139340000
330دردانش مصاحبه تاریخ شفاهی بادکترعباس حریپیمانه صالحیکتابخانه ملی1395140000
331درسنامه جامع کتابداری و اطلاع‌رسانیکمال ابراهیمیچاپار1390100000
332دستنامه آموزش از راه دور با تاکيد بر علوم کتابداریسعيده ولی زاده حقیدبيزش138512000
333دستنامه پایگاه‌های اطلاعاتیزهیر حیاتیکتابدار1391140000
334دستنامه پیایند‌های فارسیمهران آشوریچاپار139136000
335دستنامه شاپا بخش فهرست نویسیکامبیز میربهاء -مریم محمدی نژادسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394150000
336دستنامه عملي آزمون‌هاي علوم كتابداري و اطلاع‌رسانيعليرضا رستمي گومهچاپار138780000
337دستنامه فهرستنویسی پیایندها براساس مارک ایرانالهام چیذری فرد-قهرمانیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران139480000
338دستنامه فهرستنویسی توصیفی منابع غیرکتابیسهیلافعالکتابخانه ملی1395150000
339دستنامه قوائد فهرستنویسی (ویراست چهارم)ماندانا صدیق بهزادیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران/کتابدار139040000
340دستنامه لوازم و تجهیزات کتابخانه ایبهرام محسنیباران اندیشه ایرانیان139390000
341دستنامه نرم افزار هیست سایت(ابزار مدیریت استناد)کمیته پژوهش چهارمین دوره ادکاچاپار139015000
342دستنامه واژه پردازی فارسی و لاتينرحيم شهبازیکتابدار138670000
343دستور مختصر و مفید زبان انگلیسینرگس انتخابیکتابدار139165000
344دستور نامه برگه آراییفرهاد وزیریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران13797000
345دستور نامه مدیریت اسناد الکترونیکی برای آرشیودارانفاطمه زارعچاپار139052000
346دستیابی به اطلاعات در محیط دیجیتال: از تئوری تا عملعاصفه عاصمی/ غفار بهارلوکتابدار138970000
347دکتر علی شکویی مرداخلاق وعمل علم اطلاعات ودانش شناسی ایران ازنگاه دیگرانرسول زوارقیچاپار-انجمن کتابداری ایران شاخه آذربایجان شرقی1394 
348دکترعلی شکوئی مرداخلاق وعمل علم اطلاعات ودانش شناسی ایران ازنگاه دیگراندکتررسول زوارقیچاپار-انجمن کتابداری ایران شاخه آذربایجان شرقی1395120000
349دل تکانیفدایی، غلامرضا،اساطیر پارسی‏/ چاپار1395100000
350دنیای مجازی (امکانات،قوانین،روش‌ها و ابزار‌های ارزیابی)اعظم نجفقلی نژادکتابدار139070000
351دورکاری درسازمان‌هاومراکزاطلاع‌رسانیاعظم نجفقلی نژاد ورجوییچاپار/ پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران139380000
352دیجیتال سازی مراکز آرشیویعلیرضا محمودیاندیشه دانش1395120000
353ديدارهای دور (ادبيات سفرنامه ای)روح انگيز کراچیچاپار138150000
354ديناميك گازهافرزانه خوشنويسدانشگاه تربيت معلم سبزوار138636000
355ديوان حافظبه تصحيح ضياءالدين ترابيچاپار138890000
356راهکارهای عبور موفق از داوری مجلات علمیرحیم علیجانیچاپار139145000
357راهکارهای مسایل مدیریت در خدمات علم سنجی کریستین ارکهارتسمت139340000
358راهكارهايي براي كتابخانه‌هاي مدرناس.كي چادهاري / زهرا اباذريچاپار138860000
359راهنمالی جامع پژوهشهای کمی کیفی و ترکیبیحمید رهباردارکتابخانه رایانه‌ای 1393220000
360راهنمای استفاده از سرعنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگرهجکی گانندرن/فیروزان زهادیکتابدار139040000
361راهنمای استفاده از رده بندی دیوییمری مورتیمرتالیا138550000
362راهنمای استفادهEndnote X4.0.1سپیده علی بیک/محمدرضا علی بیککتابدار139050000
363راهنمای آمار جامعه اطلاعاتی(رهنمود‌های سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(OECD)برای اندازه گیری جامعه اطلاعاتی)فربیانیک سیرمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138845000
364راهنمای آمارتحقیقات علمی و توسعه تجربی تعریف‌ها و طبقه بندی‌های یونسکوفریبا نیک سیر/طاهره ژیان احمدیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138218500
365راهنمای آموزشی خط نستعلیق تحریریعلی قاسمیانسپهر دانش139145000
366راهنمای بهره گيری از ابزارهای فهرستنويسي موضوعیپروانه مدير امانیکتابدار138650000
367راهنمای توصيفی وب سايت پايان نامه‌هاطاهره پيشکام دادکتابدار138610000
368راهنمای حفاظت و نگهداری مواد کتابخانهدکتر مهرداد نیکنامچاپار138927000
369راهنمای شماره استاندارد بین المللی کتاب وموسیقیداریوش مطلبیخانه کتاب 138612000
370راهنمای کانبرا رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)برای اندازه گیری منابع انسانی علم و فناوریفریبا نیک سیرمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138833000
371راهنمای متون تخصصی (1) علوم کتابداری و اطلاع‌رسانیعلی اکبر خاصه،رحیم علیجانیکتابدار139050000
372راهنمای موسسات تحقیق وتوسعه درایران(بخش دولتی)مهرابی-فریبانیک سیرمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138870000
373راهنمای نگارش پایان نامه (ساختار، آیین نگارش، شیوه استناد)زهرا تهوریکتابدار139140000
374راهنمای نگارش و ارائه شفاهیپتی یانگ/دکتر امیر مسعود رحمانیچاپار139360000
375راهنمای يافتن اطلاعات با کيفيت در اينترنتمهدی خادميانکتابخانه رايانه ای138590000
376راهنماي استفاده از رده بندي كنگره (جلد-1)فاطمه مرتضايي فردسمت138565000
377راهنماي استفاده از رده بندي كنگره (جلد-2)فاطمه مرتضايي فردسمت138527500
378راهنماي استفاده ازواژه پردازيword2007 به همراه آموزش تايب ده انگشتيزهرا تهوريكتابدار138930000
379راهنماي تهيه و گسترش اصطلاحانه يك زبانهدرك اوستين و پيتر ديل / دكتر عباس حريچاپار138917000
380راهنماي جامع روش‌هاي تحقيق در علوم تربيتي و روانشناسي حميد رهباردارانتشارات كتابخانه رايانه اي1389160000
381راهنماي عملي ويرايش 22رده بندي دهدهي ديوييسانجي كي كاشيك/علي مرادمندسمت138735000
382راهنماي نگارش ،گزارشهاي علمي و فنيسيروس عليدوستيپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138645000
383راهنماي نگارش مرور نوشتار‌ها و پيشينه پژوهشمهري پريرخ،دکتررحمت ا.. فتاحيكتابدار138430000
384رباعیات خیام نفیس باقاب قطع رحلی به خط رسول مرادی بامقدمه محمدعلی اسلامی ندوشنخیاماساطیرپارسی-آبان13951300000
385ربط در علم اطلاع‌رسانيتفكوساراسويك/حيدر مختاريچاپار138940000
386رتبه بندي علمي دانشگاه‌هاي جهان2008دکتر جعفر مهراد ، *چاپار138723000
387رده N.L.M------------------------------------2008*
388رده PJA ادبیات عربی (کنگره)باسمه رضاییسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران/کتابدار1390100000
389رده بندی دهدهی ديويی راهنمای عملیمحمود شمس بدکتابدار139340000
390رده بندی دهدهی ديويی راهنمای عملی احمدی لاریکتابدار1384100000
391رده بندی کتابخانه کنگرهزهیر حیاتیکتابدار1387140000
392رده بندی کنگره - (فلسفه اسلامی) BBR کامران فانیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138210000
393رده بندی کنگره - زبان‌ها و ادبيات ايرانی PIRماندانا صديق بهزادیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1385500000
394رده بندی کنگره -LGR(مراکز آموزش ايران)پوری سلطانیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران13854500
395ردهBP اسلام گستش رده اسلام براساس نظام رده بندی کنگرهطاهری عراقیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394200000
396ردهps ادبیات آمریکا مرضیه هدایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی1393220000
397رفتار اطلاعاتی انسانمحمد رضا داور پناهدبیزش1388120000
398رقومی سازی اسناد و مدارک:مدیریت فرایندآنا بولو/دکتر سید جواد قاضیکتابدار139280000
399روزنامه خاطرات ناصرالدین شاهدکتر عبدالحسین نواییسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138980000
400روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسییزدان منصوریان سمت139385000
401روش تحقیق و آمار(برای کتابداران و متقاضیان ورود به کارشناسی و دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی)منصور کوهی رستمی/زینب هدایت پورهمارا139170000
402روش تحقيق و گزارش نويسي تدوين پايان نامه و رساله تحصيلي چاپ دومحسن اشرفي ريزيسپهر دانش-چاپار139060000
403روش ‌هاي آماري براي متخصصان كتابداريليون واگان/ كيوان كوشاچاپار1384100000
404روش‌های اساسی پژوهش برای کتابدارانرونالد.ار.پاول /نجلا حریریدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات1385120000
405روش‌های تحقيق در کتابداریدکترمحمد حسین ديانیکتابخانه رايانه ای138460000
406رويا روي رويا (برگزیده كتاب سال جمهوري اسلامي ايران)ضياء الدين ترابيچاپار138723000
407رهنمود های ایفلا برای کتابخانه های سیارفاطمه نبوینهاد کتابخانه عمومی کشور1393100000
408رهنمود‌ها و استاندارد‌های کتابخانه‌های آموزشگاهی ناهید انتظاریانکتابدار138820000
409رهنمود‌هایی برای ارائه خدمات کتابخانه‌ای به اشخاص مبتلا به بیماری روانیبهروز رسولیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران139160000
410ريشه‌هاي فرهنگي ارتباط در ايران (چاپ دوم)مهدي محسنيان رادپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران139045000
411زبان انگلیسی عمومی(ویژه دکترای نیمه متمرکزو کارشناسی ارشد و تافل)آرش دیانی/لیلا حسینیکتابخانه رایانه ای1390100000
412زبان انگلیسی مدیریت اطلاعاتمحمد مینایی فرهمارا1393150000
413زبان تخصصي انگليسي و نقش ترجمه و تحليل متون كتابداريدکترحسين مختاري معماردبيزش138850000
414زبان فارسی زبان علم نگاهی به فرآیند‌های واژه سازی گونه علمی زبان فارسیعادل رفیعی /رضا مراد صحراییمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور139280000
415زبان مخفي چيست ؟ لويي ژان كالو / شهروز پزشكيپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138825000
416زخم فشاریمحمد جواد فاطمیچاپار -دانشگاه علوم پزشکی ایران13941000000
417زندگی نامه و کارنامه علمی -فرهنگیایرج افشار سیستانیکتابخانه ملی -کتابدار1394500000
418زندگینامه کتابداران خراسانهاله فرزانه حسن زاده -راحله داروغهکتابخانه رایانه ای138520000
419زندگي با كتابآلن پاورز/ابوالفضل هاشميدبيزش1384250000
420زیست شناسی مولکولیدیوید پی کلارکچاپار/دانشگاه تربیت معلم سبزوار1390150000
421زيبا لبامحمد رضا موسويچاپار138528000
422ساختار مواد آرشیویسعید غفاریدبیزش138630000
423ساختارهای شغلی علم اطلاعات ودانش شناسی:گذشته ،حال وآینده-مجموعه مقالات نهمین همایش ملی ادکا20 آبان 1395صمیمس-رحمانی-کتابدار1395300000
424ساختمان و تجهيزات كتابخانهبابك پرتوچاپار1385100000
425ساختمان و تجهيزات كتابخانهپرويز عازمكتابدار139170000
426ساختواژه اصطلاح شناسی و مهندسی دانشملوک السادات حسینی بهشتیپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران /چاپار1392100000
427سازمان و مديريت موفقجلال رحيميسپهر دانش138850000
428سازماندهی اطلاعات رویکردها و راهکارهای نوینداریوش علیمحمدیکتابدار1389500000
429سازماندهي اطلاعاتآرلين جي.تيلور/محمد حسين ديانيكتابخانه رايانه اي1381100000
430سامانه های میکروالکترومکانیک فرکانس رادیویی تئوری طراحی وفناوریگابریل ام.ربایز/محمد اکبر شاهجوقیصنایع هوا فضا1395450000
431سانسور مطبوعات دردوره پهلوی دوم(باتکیه براسناد)عنایت سالاریانکتابخانه ملی1393150000
432سبک استناد ونکوورسید عابدین حسینی آهنگریکتابدار139350000
433سرطان پیشرفته چه چیزی را الان باید بدانیدگیتی حاجبیباران اندیشه ایرانیان139370000
434سرعنوان موضوعی سیرز------------------------------------2007*
435سرعنوان موضوعی مش (2جلدی)------------------------------------2007*
436سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي (جلد1و2)پوري سلطانيسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1381200000
437سرگذشت کتابخانه‌ها در ایرانمرتضی محمد نیاکتابدار139050000
438سمينار تحقيق و پيشنهادنويسي در كتابداري و اطلاع‌رسانيدکتراحمد شعبانيچاپار138820000
439سنجش پژوهش‌های دانشگاهی روش انجام یک مطالعه کتاب سنجیآنا آندرس/مریم خسروی/مهریصدیقیچاپار /پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران 1393100000
440سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویاندکترمحمد رضا داور پناهدبیزش138727000
441سنجش سواد اطلاعاتي ( با استفاده از ابزار‌ها و تكاليف استاندارد)ترزا نيلي/علي اكبر خاصه، رحيم عليجانيچاپار 1389120000
442سنجش کیفی(ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ها)رزویتا پل/عبدا.. نجفیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران/کتابدار139080000
443سنجش منابع و نظام‌هاي الكترونيكي براي متخصصاناندرو وايت /رضا رجبعلي بگلوچاپار1388150000
444سنجش و ارزيابي كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانيمحمد حسن زاده ، اعظم نجف قلي نژادكتابدار138740000
445سنجش وارزیابی خدمات اطلاعاتیفرنوش عظیمی خبازاناساطیرپارسی-چاپار1396150000
446سنجش ومصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی :مفاهیم وکاربردهاسعید اسدیچاپار-پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران139365000
447سودا زده غلامرضا موسويچاپار138715000
448سیاست گذاری علم،فناوری ونوآوی درآینده ظرفیت هاومحدودیت های مطالعات آینده نگاریدرک میستر/کشاورزترک-نیکویهمرکزتحقیقات سیاست علمی کشور1395300000
449سیر تطوری سیاست علم و مطالعات نوآوریبن آر.مارتین/فریبا نیک سیرمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور139250000
450سیستان خاستگاه مدنیت وشهرنشینی درشرق ایرانعیسی ابراهیم زادهکتابخانه ملی138960000
451سیستان و بلوچستان نامهدکتر ایرج افشارکتابدار1390230000
452سیستم اطلاعات مکانی (جی آی اس)و کاربرد ان در علم اطلاعات و دانش شناسیرویا پورنقی-فهیمه بابالحوائجیچاپار-پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران1394125000
453سیستم ها خدمات و مراکز اطلاع رسانیهرمان ویسمان-جعفر مهرادنوید شیراز138060000
454سیستم های الکترونیکی تجدید پذیر و کارآمدجمشید آقاییشرکت توزیع نیروی برق استان فارس1393350000
455سیستم‌های اطلاعاتیعاصفه عاصمی/عادله عاصمیکتابدار139060000
456سياهه وارسي از ملاحظات طراحي ساختمان كتابخانهويليام سئوالد/عليرضا رستمي گومهاداره كل پژوهش و نوآوري138960000
457سيري فلسفي در سپهر اطلاعاتمحمد خندانچاپار1388100000
458سيستم‌‌هاي اطلاعاتي با تاكيد بر سيستم‌هاي كتابخانه‌ايدكتر عاطفه عاصميكتابدار138970000
459شاخص عملکردبرای کتابخانه های ملی(استانداردایزو2009:28118)احترام کیان مهرسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران139485000
460شاخص هرش و شاخص‌های مکمل آنمنصوره دمرچی لوچاپار139360000
461شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌هاعلی حسین قاسمینهاد کتابخانه‌های عمومی کشور-چاپار139595000
462شبکه‌های اجتماعی: تاملی بر نقش آنها درکتابخانه‌هاحمید قاضی‌زاده، امیررضا اصنافی، زلیخا جهانشاهیاساطیر پارسی: چاپار‏1395110000
463شرح و ترجمه‌ی الاسفار عن نتایج‌الاسفارمحیی‌الدین ابن‌عربیفاطمه مدرسینشر آ: ‏اساطیر پارسی1395500000
464شرح ویژگی های اخلاق حرفه ای کتابداران در آئینه اسلامحمید رضا مراد زاده-علی پوراحمد-سارا اسدیدبیزش139395000
465شمع خردخاطرات کامران فانیپیمانه صالحیکتابخانه ملی1395120000
466شمه اي از اطلاعات و ارتباطاتعبدالحسين آذرنگكتابدار138740000
467شناخت اطلاعاتمحمد خندانکتابدار138370000
468شناخت نامه دانشنامه‌ها (تشریحی -تصویری)دکتر فرشته آهنگریکلک سیمین139070000
469شناخت و پياده سازي كتابخانه‌هاي ديجيتالي و مجازيداوود محمدي فردچاپار138522000
470شناخت وب صدیقه محمد اسماعیلیدبیزش138330000
471شناختی ازدانش شناسیهوشنگ ابراهيمیکتابدار1383150000
472شناسایی بنیان‌های اقتصاد دانش بنیادناصر علی عظیمی/سجاد برخورداریمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138968000
473شورای کتاب کودک از همکار ی تا مشارکتپریچهر نسرین پیکتابدار1393190000
474شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک محمد میر زمانی کتابدار139360000
475شیمی درصنعت چاپ روح الله کاشانکیکساکاوش1392150000
476شیوه نامه ایران(راهنمای استناد به منابع اطلاعاتی فارسی و انگلیسی)سیروس علیدوستیپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران /چاپار139150000
477شیوه نامه چاپ و نشر کتابحسین اصغر نژادسپهر دانش138835000
478شیوه نامه دانشنامه جامع استانی(به انضمام مقولات ومدخل های اصلی وشیوه تدوین مقالات)محمدامین قانعی راد-فریبز خسروی-عزیزیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران139480000
479شیوه های استناددرمتون علمیاکرم قدیمیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394230000
480شیوه های تقویت حافظهجیم دیین/محسن عزیزیکتابدار139450000
481شیوه های مطالعهرالف سی-علی شکوییهیات امنای کتابخاتههای عمومی کشور13775000
482شیوه‌نامه مکاتبات اداریکمیته کارشناسی اجلاس مدیران ...خانه هنرمندان1390100000
483شيوه بيان و تشريح مسئله در پژوهشمحمد حسين دياني كتابخانه رايانه اي138915000
484شيوه‌هاي استناد در نگارش‌هاي علميدکترعباس حريدانشگاه تهران138742000
485شيوه‌هاي بهره گيري از كتابخانه‌ها و منابع اطلاعاتيايرج صباسمت138824000
486شيوه‌هاي يادگيري و مطالعه ( ويرايش دوم)شريعت دلجوچاپار138550000
487ضرورت‌هاي ساختاري اصطلاحنامهوندا براوتون / نرگس زندي روانچاپار138850000
488ضریب تائثیر مجلاتمسعود رسول آبادی -ادیب خضریدانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان138820000
489طبقه بندی علم پدیده ها ،داده ها،نظریه ها،روش ها،رویه هاریک روستاک/مختارپور-خاصهکتابدار1395300000
490طراحی فرایند دوره های آموزشی کوتاه مدتابویی اردکان-نداسلطان محمدیچاپار،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران1395120000
491طراحی فضاهای یادگیریفریدون یزدانی سپهر دانش139285000
492طراحی فضای داخلی کتابخانهکارول آر براون/نصرت ریاحی نیاسمت138925000
493طراحی کتابخانه الکترونیکیحمیده احتشامچاپار139385000
494طراحی و مدیریت وب سایت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانیرحیم شهبازی *بابک نوریکتابدار1391120000
495طراحی و مدیریت وب کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی سعید اسدیسمت 1393100000
496طراحی وب سايت راهنماي گام به گام برای کتابخانه‌هازهره حياتی،اکبر خاصهچاپار1386100000
497طراحی وچاپ کارتن(فلکسوگرافی)رستمی-پورپاشادرنویسا1395150000
498طراحي پايگا ه وب دستگاه‌هاي دولتيسيروس عليدوستي،محمد علي باقريپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138830000
499طرحی نو در طبقه بندی علومدکتر غلامرضا فدائیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138935000
500طلايه داران علم ايران در پايگاه استنادي علوم جهان اسلامدکترجعفر مهرادوزارت علوم تحقيقات و فناوري138710000
501عصر اطلاعات و دولت دسترس پذيرمحمد حسن زاده / فاطمه نويدي كتابدار138890000
502علم اطلاعات و دانش شناسیحجت ا... سلیمانیمولف139110000
503علم اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتیدکتراحمد شعبانیچاپار138760000
504علم اطلاع‌رسانی در نظر و عملبرایان وکری/دکتر عبدالحسین فرج پهلودانشگاه فردوسی مشهد138884000
505علم سنجي در حوزه پزشكيدكتر افشين موسوي چلككتابدار138980000
506علم علم و تامل پذیریپیر بوردیو/یحیی امامیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138630000
507عوامل میکروبی آسیب‌رسان به مواد آرشیوی و کتابخانه‌ایمحمد قهریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1391150000
508غزلیات شمس تبریزی نفیس باقاب به خط رسول مرادی بامقدمه پاریزیمولویآبان13951300000
509فراشناخت کیهانی ومولانامرتضی لطیفیان-لعیابشاشاساطیرپارسی- چاپار1396400000
510فرایند داوری در مجلات (نقاط قوت و ضعف آن)آن سی . ولر/علی حسین قاسمیچاپار138960000
511فرزانه ایران مداراحسان الله شکرالهی-غلامرضا امیر خانیخانه کتاب-کتابخانه ملی1394400000
512فرزندهرات ارج نامه استادنجیب مایل هرویعلی اوجبیخانه کتاب /کتابخانه ملی 1395500000
513فرستنده های لامپی مایکروویوال.سیوان/مرزونی-امینی-خمسهصنایع هوا فضا1395450000
514فرشته ونقش آن درهنرغربآزاده سلمانی زادهآینور1395200000
515فرهنگ واژه نمای فروغ فرخ زادروح انگیز کراچی/میترا طوسیچاپار1392450000
516فرهنگ اختصارات علوم کتابداری و اطلاع‌رسانیسيد محمد کاردان نشاطیچاپار1385200000
517فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامهسید افشین سمائی/سید مهدی سمائیچاپار139240000
518فرهنگ توصیفی تکنولوژیمحمد نقی مهدویچاپار138035000
519فرهنگ توصيفی اختلالات زبان و اصطلاحات وابستهسيد افشين سمائی چاپار138512000
520فرهنگ جامع کتابداری و اطلاع‌رسانی (انگلیسی -فارسی)حسین مختاری معمارچاپار1390150000
521فرهنگ خواندن: مبانی نظری و راه‌های عملی ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن رفتار خواندنسیدمهدی حسینی.چاپار؛ سنندج: دانشگاه کردستان‏1395600000
522فرهنگ علوم سياسيعلي آقا بخشي /مينو افشاري رادچاپار1389250000
523فرهنگ فارسی گفتاریبهروز صفرزادهکتاب بهار1395320000
524فرهنگ فشرده علوم کتابداری واطلاع‌رسانیاسدی کرگانیکتابدار137850000
525فرهنگ گفته‌های الهام بخشنازنین بنی اسدیکتابدار139080000
526فرهنگ مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطاتفرزانه رضایی مزینانیکتابدار1394220000
527فرهنگ مطالعه درایران فرصتها وتهدید هاعصمت مومنیکتابدار1394550000
528فرهنگ ورسانه درهزاره سوممصطفی حاج آقامیراندیشه دانش1395150000
529فلامنکو هنرکولی‌هاحمیدنوروزی چاکلیکتابدار139370000
530فلسفه اطلاعاتمحمد خندانچاپار1388100000
531فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانیفاطمه رها دوستکتابدار1387150000
532فلسفه و اصول آرشیوداری دیداری شنیداری ری ادموندسون/وحید طهرانی پورکتابدار138970000
533فن آوری اطلاعات (مفاهيم وکاربردها)حميد محسنیکتابدار1385230000
534فن آوری اطلاعات برای مدیریت دگرگونی سازمانها دراقتصاد دیجیتالفریم توربان/زهیرحیاتی-غلامعلی تمهیدکتابدار1394500000
535فناوری اطلاعات ، ارتباطات و شبکه‌هافاطمه نبویکتابدار1386140000
536فناوری اطلاعات و ارتباطات (اصول و کاربرد)ربابه فرهادیکتابدار139060000
537فناوری اینرسی دیوید-محمد علی الهیانصنایع هوا فضا1392280000
538فناوري اطلاعات و كتابخانه‌هاسيروس عليدوستيپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138622000
539فنون پرسش کاوی وپاسخ یابی ازکتابخانهمحمدحسین دیانیکتابخانه رایانه ای138640000
540فهرست نويسي منابع اينترنتي (دستنامه و راهنماي علمي)نانسي بي. اولسون/فاطمه باجيدبيزش138410000
541فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهور ترکیه در آنکارا درباره ایراننسرین نکاهبانسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران139170000
542فهرست نويسی اصول وروشهادکتررحمت ا. . .فتاحی كتابدار1387180000
543فهرست نويسی ورده بندی منابع اطلاعاتیزهير حياتیکتابدار1390150000
544فهرست نويسي و سازماندهي منابع ديجيتالآن ام.ميچل/زهير حياتي،علي اكبر خاصهكتابدار1388100000
545فهرستگان مجازیموسوی چلک/حاجی عزیزیکتابدار139260000
546فهرستنویسی کتاب با استفاده از قواعد...دکترمرتضی کوکبی چاپار138620000
547فهرستنويسی (ويرايش دوم)زهرا اباذریچاپار138650000
548فهرستنويسي رايانه ايرحمت ا... فتاحي،سيد مهدي طاهريكتابدار1388100000
549فهرستنويسي منابع الكترونيكي با استفاده از قواعد انگو- امريكندکترمرتضي كوكبيچاپار138560000
550فهرستنويسي موضوعي (اصول و روش‌ها)علي اكبر پور احمدكتابدار1387100000
551قانون کتاب نغمه طالاریخانه کتاب1394350000
552قدرت گرافیک اطلاعات استفاده ازتصاویر برای برقراری ارتباط موثربامخاطبانمارک ایسیسیکلاس-حمیدکاظمی-مینامقدس دارابچاپار1394120000
553قرآن کریمحسین انصاریاناساطیرپارسی1394340000
554قرآن کریمحسین انصاریانچاپار1394340000
555قلمرو‌های نو در بازیابی اطلاعات جلد2ریکاردوبیزا -ییتس /علی حسین قاسمیچاپار139060000
556قلمرو‌های نو در بازیابی اطلاعات جلد 3ریکاردوبیزا -ییتس /علی حسین قاسمیچاپار138570000
557قلمرو‌هاي نو در بازيابي اطلاعات جلد 1ریکاردوبیزا -ییتس /علی حسین قاسمیچاپار138970000
558قلندر و قلعه(داستانی بر اساس زندگی شیخ شهاب الدین سهروردیسید یحیی یثربینشر قو1392180000
559کارآفرینی و بازار کار در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانیدکتر محمد حسن زادهکتابدار1392140000
560کارآموزی در کتابداری و اطلاع‌رسانینصرت ریاحی نیا/عاصفه عاصمیکتابدار139060000
561کاربرد مواد و تجهيزات ديداری - شنيداریفاطمه باقری چاپار138455000
562کاربرد وب 0/2 در کتابخانه‌ها منصوره حسینی شعار سپهر دانش139370000
563کاربرد های پایگاه اطلاعاتی جی.سی.آر(jcr)درمطالعات موردی علم سنجیملیحه نیک کار-نرگس عباسیچاپار1391110000
564کاش می ماندی غزلم ناتمام نمی ماندرضا عبدالهیچاپار139230000
565کالیماعلی درازیکتابخانه ملی1394200000
566کتاب تمرین رده بندی دهدهی دیوییفاطمه مکی زادهکتابدار1394150000
567کتاب کتابداری وکتاب پژوهی درنوشته های نوش آفرین انصاریعلی بوذریخانه کتاب1394300000
568کتاب گویافاطمه فهیم‌نیا، مریم چهرقانی.چاپار: اساطیر پارسی،1395100000
569کتابخانه مرکزی برای یادگیری هفت گام آسان برای تحول در کتابخانه شماپاملا کولبرن هرلاند /معصومه تعجفریچاپار -اساطیر پارسی 1394100000
570کتابخانه مرکزی ساختار ،جایگاه، اهمیتژاله سلیمی فرسپهردانش139280000
571کتابخانه مهد کودکفاطمه بختیاریکتابدار139160000
572کتابخانه وکتابداریدکترعلی مزينانیسمت138195000
573کتابخانه ها و سواد آموزیدبرا ویلکاکس جانسون-رحت الله فتاحیدانشگاه فردوسی مشهد13847200
574کتابخانه هاوآرشیوها:بررسی مقایسه ایتوماس لیدمن/سهابیرانوندچاپار-اساطیرپارسی1395120000
575کتابخانه های عمومی کشور .تنگناها/توانمندب ها و راهکارهامهدی شقاقینهاد کتابخانه عمومی کشور138840000
576کتابخانه ی آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه -مدارنرگس نشاطی-عباس حریچاپار-شبکه کتاب138670000
577کتابخانه‌ها و گردشگری فرهنگیدکتر حسن اشرفی ریزیچاپار139140000
578کتابخانه‌های آموزشگاهی در مدرسه کتابخانه مداردکترعباس حری، نرگس نشاطشبکه کتاب138470000
579کتابخانه‌های آموزشگاهی ونقش آن در...(ويرايش دوم)توران ميرهادیکتابدار138310000
580کتابخانه‌های آيندهبابک پرتوکتابدار13798000
581کتابخانه‌های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی:راهنمای ایجاد و مدیریتصدیقه احمدی فصیحچاپار1392100000
582کتابخانه‌های دیجیتال:یکپارچه سازی محتوا و سیستم‌هامارک دال/مهدی علیپور حافظیپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران /چاپار1392200000
583کتابخانه‌های ديجيتالزهير حياتیکتابدار138070000
584کتابخانه‌های ديجيتالیسيد محمد کاردان نشاطیچاپار138213000
585کتابخانه‌های ديجيتالییعقوب نوروزی دانشگاه قم139260000
586کتابخانه‌های ديجيتالیفرزانه شکورینشر قو1381120000
587کتابخانه‌های ديجيتالی درعصراطلاع‌رسانیعلیرضا رستمی گومهچاپار138270000
588کتابخانه‌های عمومی و توسعه فرهنگی علی بیرانوند /ملیحه نیک کار چاپار139165000
589کتابخانه‌های عمومی و عدالت اجتماعی جان پیتمن/علی حسین قاسمینهاد کتابخانه‌های عمومی کشور-چاپار1392170000
590کتابخانه‌های عمومی و مدارسناتالی ریف زیارنیک/دکتر مهرداد نیکنامکتاب نشر139060000
591کتابدار کارآفرین: مباحثی در پویایی تجارت خصوصی درجهت ارایه خدمات حرفه‌ایعیسی زارعی.چاپار: اساطیر پارسی‏1395260000
592کتابداران دانشگاهی ایرانهادی شریفی مقدمچاپار1390120000
593کتابشناسی پرو فسور حمید مولانازهرا نظریکتابدار1392160000
594کتابشناسی حقوق مولف(حقوق مالکیت معنوی،فکری،ادبی و هنری،صنعتی ،کپی رایت)عبدالباقر امانی/دکتر سعید غفاریچاپار1392250000
595کتابشناسی رفتار اطلاع یابیپریا شهباز تبارچاپار139125000
596کتابشناسی گزیده علم اطلاعات و دانش شناسیثریا فضل اللهی سپهر دانش139370000
597کدگزاری اسناد آرشیویملیحه غفوری-شریف آبادی-عزیزیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران139475000
598کسب وکارهای کار آفرینانه واقتصاد دانش بنیانمحمد تقی امینی-علی اکبر آقاجانیکتابدار1392230000
599کعبه دل زبان صوفیانه ی عین القضات درتمهیداتفاطمه مدرسیچاپار1393140000
600کلاغ دروغ گوآمنه بهشتیچاپار 139230000ُ
601کلان داده ها جامعه اطلاعاتیرضوی-محمدزاده-کاردان نشاطیاساطیرپارسی-چاپار1396170000
602کلیات دیوان فداییعلامه حاج ملااسماعیل فدایی کزازیپیام سحر1392450000
603کودک درنقش یک مصرف کنندهنسترن دهقانی سامانیدبیزش139298000
604کودک ومطالعهجواد يغمايکتابدار138230000
605كاربرد آمار در پژوهش‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني((spssدکترعليرضاهويداكتابدار1387100000
606كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي جي آي اس داتاتراي نارايان فادكه / مهري صديقي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138830000
607كاربرد واژه‌ها و اصطلاحات كتابداري و اطلاع‌رساني در جملات انگليسيدکترحسين مختاري معمارچاپار138745000
608كامپيوتر براي كتابداران و اطلاع‌رسانان داوود محمدي فردچاپار1385120000
609كتاب علم ايراندکترجعفر مهرادچاپار1387120000
610كتابخانه مدرسه و نقش آموزشي متخصص رسانهعبدالرسول جوكارچاپار138525000
611كتابخانه‌هاي آموزشگاهي (پويا سازي نظام آموزشي)مهري پريرخكتابدار1388140000
612كتابخانه‌هاي عمومي كشور تنگناها/توانمندي‌ها و راهكارهامهدي شقاقي،مجيد سبزي پورنهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور138840000
613كتابخانه‌هاي مدارس (تاريخچه،اهداف،وظاف،خدمات،استاندارد‌ها و توصيه‌ها)سوسن عباسي هرمزينشر شهر138622000
614كتابداري مدني: بازنگري در رسالت اجتماعي كتابخانه عموميرونالد بي مك كيب /حسن اشرفي ريزيچاپار1388100000
615كتابداري و اطلاع‌رساني،پزشكي و جامعه پزشكيفاطمه پازوكيكتابدار138860000
616كتابشناسي منتخب روانشناسي و علوم وابسته جلد-1حسن كيانيدانشگاه الزهرا138417000
617كتابشناسي منتخب روانشناسي و علوم وابسته جلد-2حسن كيانيچاپار- دانشگاه الزهرا138820000
618كوششي بر آموزش خط سياقجواد صفي نژادسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138760000
619گام‌های نو در خدمات کتابداران مدرسه‌هامهردخت وزيرپوردبيزش138428000
620گامی در سواد آموزیسعید غفاریچاپار /دبیزش138650000
621گزارش وضعيت ادبيات كودكان و نوجوانان شوراي كتاب كودككتابدار1388100000
622گزیده مقالات ایفلا 2007 (دوربان،آفریقای جنوبی19-23 اوت 2007) دکتر رضا خانی پور/فریبرز خسرویسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران/کتابدار1390130000
623گزیده مثنوی معنوی باقاب نفیس خوشنویس اسماعیل نژادفرد لرستانی بامقدمه خرمشاهیمولویآبان13951300000
624گزیده مقالات ایفلا 2006 (سئول کره جنوبی)سیمین نیازیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1391150000
625گزیده مقالات ایفلا 2010و2011رضا خانی پور -محبوبه قربانیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394330000
626گزیده مقالات همایش شورای جهانی آرشیو(ایکا)2012غلامرضا عزیزیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394110000
627گزيده تاريخ ادبيات ايرانمسعود گلزاري ،حميد رضا ناظمي رادكتابدار138855000
628گزيده مقالات ايفلا (دانمارک- 1997)دکتر عباسحریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران137816000
629گزيده مقالات ايفلا 2002دکتر عباسحریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران137428000
630گزيده مقالات ايفلا 2003دکتر عباسحریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران137432000
631گزيده مقالات ايفلا(آمستردام- 1998)دکتر عباسحریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران137914000
632گزيده مقالات ايفلا(بانکوک-1999)دکتر عباسحریسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138016000
633گزيده مقالات ايفلا(بوستون- 2001)فريبرز خسروی سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138330000
634گزيده مقالات ايفلا(بيت المقدس- 2000)فريبرز خسروی سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138120000
635گزيده مقالات ايفلا(ترکيه -1995)دکتر عباس حری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران13768000
636گزيده مقالات ايفلا(کويا-1994)دکتر عباس حری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران13746000
637گزيده مقالات ايفلا2004دکتر عباس حری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران137432000
638گزيده مقالات ايفلا2005دکتر عباس حری سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138735000
639گفتارهايي در باب كتابجانه‌هاي ديجيتالفاطمه نبويكتابدار138750000
640گفتگو درباب آموزش علوم، ریاضیات و فناوری در نخستین سالهای کودکیلیلی برات زادهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138740000
641گلایه‌های نمناکمجتبی محمدیانچاپار139228000
642گلستان سعدی   زیرچاپ
643گلوگاههای پژوهش درعلوم اجتماعیدکترمحمد حسين ديانی کتابخانه رايانه ای138750000
644گنجینه اسلامفیلیپ بامبرو/مسعود گلزاریکتابدار139080000
645گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعاتدکتر امیر رضا اصنافی/مریم پاکدامنکتابدار139250000
646گوهر ماندگار ( زندگينامه شرح فعاليت و آثار دكتر رحمت ا.. فتاحي)انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني ايرانچاپار138860000
647گوهرناب سرگذشت میرزامحمدشفیع وفرزندان اومحتشمی-عزیزیکتابخانه ملی1395190000
648گوهرنشان ادب مصاحبه تاریخ شفاهی بااحمدسمیعی گیلانیپیمان صالحیکتابخانه ملی1395140000
649ماخذ شناسی کتاب‌های چاپ سنگی و سربیعلی بوذری/محمد آزادیکتابدار139030000
650ماخذ شناسی و استفاده از کتابخانهپروین انوارکتابدار138560000
651ماهیان جداازآب تاملی درسروده‌های طاهره صفارزادهفاطمه مدرسیاساطیرپارسی1394160000
652مباحث جاری درحسابداریزهراپورزمانی-پناهی-محمدیاساطیر پارسی‏/ چاپار1395150000
653مبانی ،نظریه‌ها و کاربرد کتابدرمانیدکتر نصرت ریاحی نیا /علی عظیمیچاپار139160000
654مبانی اطلافرینی(کارآفرینی با اطلاعات و در اطلاع‌رسانی)سیروس علیدوستی/محمود خسروجردیپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران /چاپار139190000
655مبانی آینده پژوهی وروشهای آنسعیدخزاییمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394460000
656مبانی پیل سوختیغلامرضامولایی منش-محمدهادی اکبریچاپار-اساطیرپاسی1394200000
657مبانی تکامل مولکولی دن گراور-سکینه کاظمیچاپار-دانشگاه تربیت معلم سبزوار1388100000
658مبانی رایانه ،اینترنت،اطلاعاتحجت ا... سلیمانیمولف139180000
659مبانی روش تحقیق(تدارک مقاله‌های تحقیقی و پایان‌نامه‌های دانشجویی)دکتر علیرضا مهاجریچاپار/کلک نوین139055000
660مبانی علم اطلاع‌رسانیملانی جی نورتونکتابدار138770000
661مبانی علم درآموزه های اسلامی وظرفیت های تولیدونشرعلم درایرانحسن زاده-متقی زادهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام138945000
662مبانی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانیمهدی خادمیان کتابخانه رايانه ای1384150000
663مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان cکاکایی مطلقدبیزش138940000
664مبانی کامپیوتر و اینترنتعلی بیرانوندچاپار139175000
665مبانی مجموعه سازی و مدیریت مجموعهپگی جانسون /محسن شمس اژه ایچاپار138980000
666مبانی مدیریت فرآیند‌های کسب و کار برای مبتدیانکایران گاریملا/مجتبی هدایتیکتابدار138925000
667مبانی مرجع: فنون پرسش کاوی و پاسخ یابی از کتابخانهمحمد حسین دیانیکتابخانه رایانه ای138740000
668مبانی مطالعات اطلاع‌رسانی(درک اطلاعات و محیط آن)جون لستر و والس ک/محسن نوکاریزیچاپار1389200000
669مبانی نشر کتابعبدالحسين آذرنگ سمت138370000
670مبانی نظری یادگیری الکترونیکیفریدون یزدانیچاپار139170000
671مبانی نگارش علمییزدان منصوریانکتابدار1389200000
672مبانی و اصول مدیریت کیفیت در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانیزهرا کشتکار*دکتر احمد شعبانیچاپار139035000
673مبانی و الگوی ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروژه‌های فنی و عمرانیمریم نظریچاپار139025000
674مبانی وروشهای آموزش سواداطلاعاتیمیرحسینی- احمدشعبانیسمت139450000
675مباني حرفه كتابداري و اطلاع‌رساني در ايرانيوسف پورخوشبختكتابدار138880000
676مباني فناوري‌های اطلاعاتیجعفر مهرادسمت138780000
677مباني مديريت براي متخصصان اطلاع‌رسانيادوارد اونز/مينو واعظ زادهسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138865000
678متاژنومیکس پرده برداری ازرازهای میکروبی سیاره مامحمدحسین همت جواساطیر پارسی‏/ چاپار1395 
679متن جدید قانون مالیات‌های مستقیم: به همراه قانون مالیات برارزش افزوده بااصلاحات ۳۱/۰۴/۱۳۹۴بهزاد دولتی، رضا محمدی.اساطیر پارسی: چاپار‏1395150000
680متون اختصاصی انگلیسی (2) رشته علم اطلاعات و دانش شناسیهادی شریف مقدمچاپار139280000
681متون اختصاصی انگلیسی 1 (برای دانشجویان کتابداری)محسن عزیزیکتابدار139180000
682متون اختصاصی برای دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی (3)رحیم علیجانی .علی اکبر خاصهکتابدار139260000
683متون پایه یونسکودرباره جامعه اطلاعاتیهدایتکتابخانه ملی138410000
684متون تخصصی انگليسی ويژه دانشجويان علومکتابداریحسين مختاری معماردبیزش138260000
685مجموعه آزمون‌هاي كتابداري و اطلاع‌رسانيحميد محسنيكتابدار1389120000
686مجموعه تست‌های علم سنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات ودانش شناسیمحمدزضا پاژنگچاپار-باران اندیشه ایرانیان1393120000
687مجموعه سازی درکتابخانه -جلد 1دکترعلی سينايیسمت138225000
688مجموعه سازی درکتابخانه -جلد 2دکترعلی سينايیسمت138220000
689مجموعه سازی منابع الکترونيکی(راهنمای عملی)محمد زره سازکتابخانه رايانه ای138350000
690مجموعه سازی وخدمات تحول مدرکحميد محسنيکتابدار1382150000
691مجموعه سازي مشاركتي راهنماي عملي براي كتابخانه شماجيمز بورگر/ مهدي شقاقيپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138855000
692مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون ورودی دکترای کتابداری واطلاع‌رسانیحميد قاضی زاده، سعيد غفاریچاپار138615000
693مجموعه سوالات مدیریت سبد اوراق بهادار مبتنی بر استاندارد CFAوآخرین سرفصل‌های آزمون مدیریت سبد اوراق بهادارمحمد تقی پورمقیمچاپار139360000
694مجموعه سوالهاي چهار گزينه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني: ويژه آزمون‌هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشدحسن اشرفي ريزيدکترچاپار138770000
695مجموعه قوانین و مقررات و شیوه نامه‌های آرشیوی شیوه نامه‌هاورویه‌های تنظیم وتوصیف اسناد آرشیوی(اسنادمتنی کاغذی وعکس)جلد دوممعاونت اسناد ملیسازمان اسنادوکتابخانه ملی139250000
696مجموعه مقالات همایش آموزش و توانمندسازی زناناکرم قدیمیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1394370000
697مجموعه مقالات همایش خدمات کتابخانه‌ای و افراد با آسیب بیناییفریبرز درودیسازمان اسناد و کتابخانه ملی1393100000
698محاسبه وطراحی سیستم های جدایش موشکمجیدی-طلوعی-صنایع هوا فضا1395350000
699محیط کاری نویندیوید هلمن/رضا تقواییدانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان1392100000
700مختصری از شرح حال و آثار علامه فدایی کزازی از علمایغلامرضا فداییچاپار-نهاد کتابخانه‌های عمومی139460000
701مدل تعالی موسسه‌های پژوهشیمرتضی روغنی /سید احمد حسین زادهپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران /چاپار139060000
702مدل‌های مدیریت،تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کتابخانه‌هارابرت هیز/علی اکبر خاصهنهاد کتابخانه‌های عمومی کشور1392100000
703مدیریت ارتباط علمی سیروس علیدوستی- محمود خسرو جردی چاپار -وزارت علوم تحقیقات وفناوری138870000
704مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانیمرتضی امرایی .دکتر حسن اشرفی ریزیچاپار139255000
705مدیریت اسناد الکترونیکیندا رسولیسازمان اسناد و کتابخانه ملی1393150000
706مدیریت اسناد الکترونیکیغلامرضا عزیزیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران/کتابدار139080000
707مدیریت آرشیو اسنادندا رسولیسازمان اسناد و کتابخانه ملی1393180000
708مدیریت پروژه درکتابخانه‌ها،آرشیو‌ها و موزه‌هامنیره غریبه نیازی-معصومه کربلا آقایی کامرانچاپار139380000
709مدیریت داده های عظیم درعلم اطلاعات ودانش شناسیقیاسی-رضوی-لیمونیباران اندیشه ایرانیان1395250000
710مدیریت داده های عظیم درعلم اطلاعات ودانش شناسیقیاسی-رضوی-لیمونیباران اندیشه ایرانیان1395250000
711مدیریت دانش بارویکرد فرهنگ دانش درسازمانفاطمه فهیم‌نیا، میترا دیلمقانیچاپار،1395120000
712مدیریت دانش فرایند گرا(از راهبرد تا کاربست)بابک اخگرکتابدار1391160000
713مدیریت دانش و داناییمحمدرضا حمیدی زادهیاقوت1390100000
714مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاهمهدی محمدی -مهدی الیاسیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394220000
715مدیریت کتابخانه (ویرایش جدید)حسین براتی علویجهپیام علوی138960000
716مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانیرابرت دی استوارت/زهیر حیاتی کتابدار1390250000
717مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی عبدالحسین فرج پهلو -مژگان قاسمیسمت139490000
718مدیریت ماخذ فارسی با اندونوت x 4ابوذر رمضانی / ابوالفضل رمضانیکتابدار139025000
719مدیریت مالی1ملیحیه علیفری-محمدی-پناهیاساطیر پارسی‏/ چاپار1395140000
720مدیریت منابع چند رسانه ایعلیرضا محمودیچاپار- اندیشه دانش1394120000
721مدیریت نظام علوم ،تحقیقات و فناوریمحمد ابویی اردکانیپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138650000
722مديريت تغيير در کتابخانه‌ها /چالش‌های سده21مجتبی کفاشيانکتابخانه رايانه ای138520000
723مديريت دانش آموزه‌هايي از مهندسي دانشجي ليبو ويتز/محمد حسن زادهكتابدار138860000
724مديريت دانش (جستجو يا توليد دانش)محمد رضا سركار آرانينشر قو138340000
725مديريت دانش حركت به فرا سوي دانشفريبا عدليفراشناختي انديشه138436000
726مديريت دانش در سازمان‌هاكارل فراپائولو / صديقه احمدي فصيحچاپار138860000
727مديريت دانش: مفاهيم وزير ساخت‌هادكتر محمد حسن زادهكتابدار138760000
728مديريت فراهم آوري در خدمات كتابداري و اطلاع‌رسانيعليرضا رستمي گومهچاپار138517000
729مديريت كتابخانه الكترونيكي تحت وبهاجر صدرار حاميدانشگاه اصفهان138511000
730مديريت كتابخانه و نظام اطلاع‌رسانيموهيندر سينق/غلامرضا فدايينهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور138845000
731مديريت مجلاتحميد محسنی کتابدار138580000
732مديريت منابع انساني در كتابخانه‌هاپيوشكانتي ماهاپاترا/ ثريا ضيايينشر مرنديز138625000
733مديريت نشريه‌هاي ادواريدکتر رحمت ا... فتاحيدبيزش1389200000
734مديريت همايش‌هاي علمي و حرفه ايدکتررحمت ا.. فتاحيچاپار138750000
735مذاكره و قرارداد براي منابع اطلاعاتي ديجيتاليفيونا دورانت /جواد بشيريكتابدار138940000
736مرا ببخش مادرعلی درازیکتابخانه ملی1394180000
737مرجع شناسی (سرشت و ساختار منابع مرجع)محبوبه فراشباسی /الهام صیاد عبدیچاپار139160000
738مرجع شناسی تخصصی باگرايش علوم انسانی واجتماعیدکتراحمد شعبانی چاپار1385100000
739مرجع شناسی عمومی فارسی و عربیدکترقاسم صافیسپهرسخن1386100000
740مرجع شناسی عمومی لاتينمهردخت وزير پورکتابدار138640000
741مرجع شناسي : شناخت خدمات و كتاب‌هاي مرجعدکترنور ا... مراديفرهنگ معاصر1390195000
742مرجع شناسي اسلامي دکتراحمد شعبانيچاپار139160000
743مرجع شناسي اسلامي (معرفی مهمترین مراجع چاپی و الکترونیکی)افشین موسوی چلککتابدار139070000
744مرجع شناسي عمومي لاتينزاهد بيگدليسمت138716000
745مرجع شناسي عمومي لاتين (چاپی -اینترنتی) چاپ دومبابك پرتو،دکتر رحيم عليجانيچاپار138880000
746مرجع شناسي لاتينكريشان كومار/ جيران خوانساريكتابدار1389150000
747مرجع شناسي(تخصصي عمومی فارسي وغير فارسی)ويليام ا.کتس/حميد محسنیکتابدار1386160000
748مرجع مجازیام.کاتلین کرن/علی اکبر خاصهکتابدار139180000
749مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانیعباس حرینهاد کتابخانه ای عمومی کشور139185000
750مروری بر مدل‌های ارزیابی توانمندی فناوری درسطح ملیحبیب الله طباطبائیان/رضا نقی زادهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138946000
751مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی ارزیابی ویکپارچگیگنکالوز/مهدی علیپور حافظی-رسولی-نبویچاپار-اساطیرپارسی1395110000
752مسائل مجموعه سازی در کتابخانه ‌های ایرانابراهیم افشار / ملیحه عربخانیکتابدار/ادکا139060000
753مشارکت والدین در موفقیت فرزندان(راهنمای عملی)سید مهدی حسینی/پرژنگ محمد نژادچاپار/ دبیزش139028000
754مشاوره اطلاعاتي (اصول روش‌ها و فنون)دكتر عليرضا نوروزيچاپار138840000
755مشاهير در كتابداري و اطلاع‌رسانيزهرا موسوي زادهچاپار138955000
756مصور سازی اطلاعات - مبانی و کاربردهافریبرز درودی سازمان اسناد و کتابخانه ملی1393200000
757مصور سازی ساختار علم بنیامین وارگاس کویسیداکتابدار1393180000
758مصورسازی استانداردهای دنیای فرادادهحمیدرضا خدمتگزار، مریم موسوی‌زاده؛چاپار: اساطیر پارسی‏1395125000
759مطالعات درخواندنداریوش مطلبیخانه کتاب1394120000
760مطالعات سنجش كمي : كتاب سنجي ، علم سنجي ،‌اطلاع‌سنجي، وب سنجيرحيم عليجاني، نورالله كرميچاپار138770000
761مطالعات کاربردی کتابداری واطلاع رسانی(مجموعه مقالات)حمید سلیم گندمیکتابخانه ملی1395330000
762مطالعات میان رشته‌ای کتابداری واطلاع‌رسانینرگس نشاطکتابدار1389100000
763مطالعه در عصر ديجيتال فاطمه نادري/احمدشعباني/رضا عابديچاپار138920000
764مطالعه مفید مجموعه مقالات همایش سراسری مطالعه مفیدمظفرچشمه سهابیچاپار139380000
765معجم النحو (فرهنگ الفبایی نحو)عبدالغني دقر/فاطمه مدرسيچاپار138875000
766معماری اطلاعات برای حرفه مندان اطلاع‌رسانیسیو بتلی/محسن نوکاریزی-اچاپار1394140000
767معماری فضاهای کتابخانه ایابراهیم افشارچاپار139055000
768معناشناسی وبازیابی اطلاعاتجعفرمهراد-فلاحتی فومنیکتابخانه رایانه ای1384120000
769مفاهیم آمار توصیفی و استنباطیحمید رهباردارکتابخانه رایانه ای1392160000
770مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات‏نصرت ریاحی‌نیا...چاپار‏1395100000
771مقالات کتابخانه های عمومی ایفلاحسین مختاری معمارکتاب نشر139065000
772مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2009مهرداد نیکنامنهاد کتابخانه عمومی کشور138940000
773مقاله نامه اسطوره و آیینبابک پرتوکتابدار138990000
774مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامتحسن اشرفی ریزی -زهرا کاظم پور-لیلا سپهر دانش1393100000
775مقایسه نظام‌های ارزیابی آموزش عالیمجمد حسینی مقدممرکز تحقیقات سیاست علمی کشور139052000
776مقدمه ای بر دینامیک سازه و آیروالاستیسیتهدووی هاوجز-آلوینپییرس -حمید موسی زاده قربانعلی موسوی صنایع هوا فضا  
777مقدمه ای بر سیاستگذاری علم فناوری و نوآوریسپهر قاضی نوری -سروش قاضی نوریدانشگاه تربیت مدرس1393220000
778مقدمه ای برآرشیومحمدحسین دیانیکتابخانه رایانه ای139350000
779مقدمه ای برعلم اطلاعات ودانش شناسیاحمدشعبانی-میرحسینیسمت139490000
780مقدمه اي بر نمايه سازي و چكيده نويسي (برگزيده كتاب فصل) چاپ2دکترحسن اشرفی ریزی -زهرا کاظم پورچاپار138875000
781مقدمه اي بر وب سنجيمايكل ثلوال / محمد حسن زاده كتابدار138940000
782مقدمه اي بر يادگيري الكترونيكيمحمود بابائيپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران1389100000
783مقدمه‌ای بر ابر رساناییدکتر شعبان رضا قربانیچاپار/ دانشگاه سبزوار139075000
784مقدمه‌ای بر آرشيودکترمحمد حسين ديانی دانشگاه فردوسی138150000
785مقدمه‌ای بر دیداری سازی اطلاعاتریکاردو مازا/فریده عصارهسپهردانش1392120000
786مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمحمد رضا حافظ نیاسمت139275000
787مقدمه‌ای بر وب سنجی (شیوه‌های مطالعه کمی وب برای علوم اجتماعی) مایکل تلوال/حمید رضا جمالیچاپار139035000
788مقدمه‌ای بر هویت کتابداری واطلاع‌رسانیغلامرضا فدایی عراقینهاد کتابخانه‌های عمومی کشور138960000
789مقدمه‌ای برشناخت اسناد آرشيویغلامرضا فدايي عراقی سمت137733500
790مقدمه‌ای برعلم اطلاعات و فناوریچارلزدیویس/علیرضارستمی گومهچاپار1393150000
791مقدمه‌ای برهویت علم اطلاعات ودانش شناسی(کتابداری و اطلاع‌رسانی 2)غلامرضا فدایی عراقیچاپار-نهاد کتابخانه‌های عمومی1394250000
792مقدمه‌اي بر پيايند‌ها و نشريه‌هاي ادوارياسكات ميلار،عباس گيلوري ابوالفضل هاشميدبيزش138735000
793مکانیک ارتعاشات پوسته های استوانه ایاستیفن مارکوس/آذرافزا-علی داورصنایع هوا فضا1395180000
794مکانیک کوانتومی مفاهیم وکاربردهاحق شناس-پازکیان-ایزیاساطیرپارسی-چاپار1395280000
795مکتب هنری شیراز در نسخ خطی ایرانحبیب الله عظیمیکتابخانه ملی1393200000
796مكاتبه و محاوره در درياهوشنگ خوش سيماچاپار138620000
797ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف .آر.بی.آر)و الگوهای وابسته فراد و فرسادمریم آذرگون زینب فری زادهچاپار139170000
798منابع اطلاعاتی در حوزه علوم پزشکی و سلامتمحمد حسن زادهکتابدار139170000
799منابع اطلاعاتي در حوزه‌هاي مديريت اقتصاد و بودجهدكتر محمد حسن زاده، محمد افشارنظريكتابدار138990000
800منابع الكترونيكي و توسعه مجموعه كتابخانه‌هاعليرضا رستمي گومهچاپار138415000
801منابع مالی تحقیق وتوسعه ازهست هاتابایدهاغلام رضا گرایی نژادمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394185000
802منابع مرجع تخصصی چاپی و الکترونیکیمحمود شمس بدسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران139190000
803منایع اطلاعاتی برای پاسخگویی به سوالات پژوهشیوجیهه حسینیکتابدار138817000
804موادوخدمات کتابخانه‌ای برای بزرگسالان نوسوادزهره ميرحسينیسمت138419000
805موتور‌های محرک نوآوری چارچوبی خلاقانه برای تحلیل پویایی نظامهای نوآوری فناورانهناصر باقری مقدم/مسلم موسوی درچهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1391135000
806موزه وموزه داری درایران(به روایت اسناد)ندارسولیسازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران1394260000
807موسسات پژوهشی کشور(بخش دولتی)مسعود مهرابیمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1395600000
808موک:کتابخانه ها درعصر آموزش آزادجواد قاضی-میرسعید-الهه امتیکتابدار1394160000
809مهارت های آموزش الکترونیکیآلن کلارک رضاموحدی-خلیل میرزاییسپهردانش1392180000
810مهارتهای سخنرانی تخصصی راهنمای بهبود...پرويز استيری چاپار138112000
811مهارت‌هاي سخنراني و ارائه مطلبدکتررحمت ا... فتاحي ، فاطمه نبويچاپار138815000
812مهریه درفقه وحقوق ایران وتعهد ثالثرباب جدیری ناصریبهمن برنا1395150000
813ميز مرجع مجازي ( مرجعي براي آينده )آر.ديديد لنكس / مهدي محمديچاپار138845000
814نام آوران علم و اجتهاد کرمانمجید نیک پورکتابخانه ملی138344000
815نخستین‌ها در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانیایوب بهنامچاپار139080000
816نرم افزلرهای علم سنجی آفتاب قدیمی همارا139360000
817نسخه های خطی اسلامی درروسیهمتقی-ابراهیمیکتابخانه ملی1395250000
818نشانه شناسي رسانه‌ها (برگزيده كتاب فصل)مارسل دانسي/گودرز ميراني،بهزاد دوران چاپار1388100000
819نشر الکترونیک (رویکردها و مسایل)داریوش مطلبیکتابدار1392160000
820نشر کتاب مشکلات موجود و راهکارهای پیش روداریوش مطلبی خانه کتاب139380000
821نشر و اطلاع‌رسانيحميد محسنيكتابدار1388350000
822نشریات علمی کشورمجموعه مقالات همایش ملی نشریات علمی کشور1395عرفان منش-رحمانی-انصاریکتابدار1395550000
823نصب و راه اندازي شبكه در محيط ويندوزرحيم شهبازيكتابدار138930000
824نظام بودجه ریزی در ایران (نظریه و عمل)دکتر رحمانقلی قلی زادهچاپار1391145000
825نظام ملي اطلاع‌رساني دانشگاهيفاطمه زنديانچاپار138725000
826نظام‌های بازیابی اطلاعات متنیچارلز تی.میدو/دکتر نجلا حریریچاپار1390150000
827نظام‌های رايانه‌ای يکپارچه کتابخانه دکتررحمت ا...فتاحی سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران138214000
828نظامهای نوآوری جستاری درتاریخ نگاری فلسفی علمآرش موسوی وعلی کرمانشاهمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1394280000
829نظام‌هاي اطلاعاتي و مفاهيم مرتبطدکتررحيم عليجانيچاپار138760000
830نظام‌هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات(خا ستگاه،توسعه و كاربردها)استون پوليت/ دکترمحمد حسين ديانيكتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي138322000
831نظریه انتقادی اطلاعاتکریستیان فوکس/مهدی شقاقیچاپار/شناسه139354000
832نظریه های رفتار اطلاعاتی کرن ای فیشر/فیروزه زارعکتابدار1387200000
833نظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: جست‌وجوی امر اجتماعی در لابه‌لای رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانیمترجم فتاح محمدی‏چاپار: نهادکتابخانه های عمومی کشور‏1395450000
834نظريه سازي در تحقيقات علوم اجتماعيدکترمحمد حسين ديانيكتابخانه رايانه اي138760000
835نظم نوين جهاني و جغرافياي سياسي اطلاعاتكريستفر براون سيد / حيدر مختاريچاپار138815000
836نقش کتابخانه های آموزشگاهی درایجاد سرمایه اجتماعیصدیقه محمداسماعیلباران اندیشه ایرانیان139370000
837نگارش مقاله گزارش و ساير انتشارات علمي زهير حياتي،رحيم عليجانيچاپار138942000
838نگاهی بر یک دهه وبلاگ نویسی کتابداران ایرانامیر رضا اصنافیچاپار139290000
839نگاهی به نشریه کتابخانه مسجداعظم قم(1340-1345)بامقدمه آیت الله محمدتقی دانشاسماعیل راهنورداساطیر پارسی139460000
840نگرشي بر شيمي آلي آزمايشگاهيمصطفي قلي زادهدانشگاه تربيت معلم سبزوار138739500
841نگهداری منابع دیداری شنیداری :نوار های مغناطیسیوحید طهرانی پورکتابدار138750000
842نمایه جامع کار آفرینیابراهیم مختاری نبی/صفی ا... صفاییچاپار /دبیزش138920000
843نمایه سازی ماشینیشهرزاد نیاکانیکتابدار139030000
844نمایه سازی و چکیده نویسی(کاربردها،پیشرفت ها،تنگناها و راهکارها)رویا برادر /زهره احمدی فرکتابدار139070000
845نمايه استنادی علوم ايراندکترجعفر مهرادچاپار138610000
846نمايه سازی وچيکيده نويسیدکترعباس گيلوری چاپار1388200000
847نمايه سازي كتاب : راهنمايي براي ناشران ، نمايه سازان و ...دکترعليرضا نوروزيچاپار138780000
848نمايه سازي موضوعي : نمايه سازي مفهوميدکترعليرضا نوروزي، خاليد ولايتيچاپار1389100000
849نمايه سازي همارا : مفاهيم و روش هاعلي آقابخشيچاپار138660000
850نوای دلنعمت الله پاکدامناساطیر پارسی1394120000
851نياز سنجي اطلاعات محمود بابائيپژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران138622000
852واژگان كتابداري و اطلاع‌رساني ( دو جلدي)ابوالفضل هاشميدبيزش- چاپار1387250000
853واژه پرداز ورد 2010 مرجع کامل و آموزش گام به گام به انضمام اصول و قواعد تایپعلی اکبر سرپرستكتابدار1390180000
854واژه پرداز فارسی و لاتین 2007علی بیرانوندانتشارات همارا139185000
855واژه پرداز ورد 2007 (مرجع کامل و آموزش گام به گام به انضمام اصول و قوائد تایپ)علی اکبر سرپرست/بیبی رقیه حسینیکتابدار1390180000
856واژه سازی درزبان فارسی یک انگاره نظریحسین سامعیکتاب بهار1395110000
857واژه سازی ودستور(مجموعه مقالات)احمدخندانکتاب بهار1395210000
858واژه نامه پایه کتابداری اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعاتزهرا تهوریکتابدار138515000
859واژه نامه تطبیقی روانشناسی،روانپزشکی و علوم تربیتی انگلیسی-فارسیرضا زمانیقو1392280000
860واژه نامه جيبی علوم کتابداری واطلاع‌رسانیفاطمه اسدی گرگانیکتابدار138030000
861واژه نامه چاپ و نشر انگلیسی - فارسیمریم تفضلیچاپار1391125000
862وا‍‍ژه نامه علم اطلاعاتحميد محسنيكتابدار138990000
863وب 2 و کتابخانه 2دکتر محمد باقر نگهباننشر همارا139170000
864وب پنهان (راهنماي گام به گام جستجوي اطلاعات عميق از اينترنت)مورين هنينجر/زاهد بيگدليچاپار138975000
865وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهيافشين موسوي چلككتابدار138860000
866وبلاگ (ارزیابی و رتبه بندی)مریم پاکدامن/امیر غائبیچاپار139020000
867وبلاگ براي كتابداران و اطلاع‌رسانانداوود محمدي فردچاپار138520000
868وبلاگ نویسی راهنمای گام به گامصباغی نژاد/رفیعی نسبکتابدار139240000
869ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایامروژان عیسویاساطیرپارسی-چاپار1394200000
870وقتی که نیستی گریه را بهانه می کنمرضا عبدالهیچاپار139030000
871ويندوز ويستا (مرجع سريع و گام به گام)نانسي موير/علي اكبر سرپرستكتابدار138980000
872همایش تدوین نقشه جامع علمی کشوراولویتهای علمی کشورحبیب الله طباطبائیانمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور138725000
873همايش نامه( مجموعه مقالات همايش هاي انجمن كتابداري )محسن حاجي زين العابدينيچاپار138980000
874همكاري علمي پژوهشي دکترعليرضا نوروزيچاپار138860000
875هنر هشتم در کتابخانه هاحسن اشرفی ریزیچاپار139050000
876یادتونه؟ مروری بر خاطرات مشترک بچه های دهه شصتمهدی منتصرمولف139365000
877یادداشت های جاافتادهاسمعیل دمیرچیخانه کتاب 1395500000
878یادگیری الکترونیکی و کتابخانه دبجیتالجان سیکر/اکبر مجیدیکتابدار* چاپار1390100000
879یادمان هایی از حزب توده ایرانعلی درازیکتابخانه ملی1394220000
880یادنامه حرینورلله مرادی-ابراهیم افشارکتابخانه ملی1394150000
881يادگيري الكترونيكيال.پلارد وجي. هيلاك/سيد رسول عماديسپهر دانش138832000
882يادگيري الكترونيكي از تئوري تا عملعشرت زمانيمدارس هوشمند138532000
883يادگيري خلاق و پاسخگويي خلاق (2جلدي)ف.شجريانجمن قلم ايران1390160000
8841000سال باکتابعلیرضا ذکاوتی قراگزلوخانه کتاب1394300000
885150ایده خلاقانه به روایت تصاویرامیرمسعود رحمانی-چاپار139360000
886909 نکته در علم سنجی خلاصه جامع مباحث علم سنجی ویژه داوطلبان ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسیعلی شرفی و محمد رضا پاشنگچاپار 139395000
887Dewey Decimal Cassification 23ed (4جلدي)------------------------------------2011*
888Library of Congress Classificatio(41جلدی)------------------------------------2007*