نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


لیست محصولات
فهرست محصولات / نام رسته : برچسب
مرتب سازی
موجود در انبار. 1302 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
0 ریال
موجود در انبار. - 1000سال باکتاب جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. - 909 نکته در علم سنجی خلاصه جامع مباحث علم سنجی ویژه داوطلبان ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 1511 - آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری وآینده پژوهی در جهان ویراست دوم:مطالعه موردی اروپا جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1504 - آشنایی با حق موءلف مالکیت فکری در عصردیجیتال جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 13009 - آشنایی با مراکز آرشیوی درایران جدید
260,000 ریال
موجود در انبار. 9017 - آشنایی با مناطق نوآوری مطالعه موردی:منطقه کلمبوس جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 9015 - آشنایی با ویراستاری و نشر جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 13021 - آشنایی بامنابع ومراجع چاپی والکترونیکی درادبیات فارسی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 13021 - آشنایی بامنابع ومراجع چاپی والکترونیکی درادبیات فارسی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 9018 - آمارنشرکتاب درایران1393-1358 جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 9019 - آموزش کارمرجع ترجمه همراه باافزوده ها جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 13013 - آن روزها پوسترها وقصه های سینمای ایران جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 9023 - آن روزها... مادرجون جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 13015 - آینده پژوهی درسیستم های پیچیده جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1507 - ارزیابی علم فناوری ونو آوری مروری بر شاخص ها وسازمان های فعال این حوزه جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 13014 - ارزیابی وتحلیل سیاست گذاری علم وفناوری درایران مبتنی بررویکرد آینده نگاری جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1506 - استانداردهای توانمندی سواددیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای وپژوهشی برای آموزش عالی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 1503 - اصطلاح شناسی وواژه سازی درزبان آلمانی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1503 - اصطلاح شناسی وواژه سازی درزبان آلمانی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1509 - اصول حسابداری 2 جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 3005 - اطلاعات وجامعه نوین جهانی،فریبرز درودی،نرگس محمدعلیپور جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 15011 - اطلس سرطان/ مولفین احمدین جمال... [و دیگران] ؛ مترجم کاظم زنده‌دل جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1508 - اولویت های پژوهشی وانتخاب موضوع در اطلاعات و دانش شناسی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1510 - بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 2087 - برچسب (ليبل) كامپيوتري 35تايي (هر برگ) جدید
5,500 ریال
موجود در انبار. 2090 - برچسب (ليبل) مرجع فارسي م 40تايي (هر برگ) جدید
1,100 ریال
موجود در انبار. 2089 - برچسب (ليبل) مرجع لاتين 40R تايي (هر برگ) جدید
1,100 ریال
موجود در انبار. 990 - برچسب لیبل رنگی 40تایی در 5رنگ جدید
9,500 ریال
موجود در انبار. 1502 - برچسب ليبل باركد 16تايي (هر برگ) جدید
5,400 ریال
موجود در انبار. 2088 - برچسب ليبل باركد 30تايي (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 1503 - برچسب ليبل باركد 48تايي (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 1509 - برچسب ليبل باركد مخصوص جیب (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 2086 - برچسب ليبل كامپيوتري 40تايي (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 13011 - پنهان کاری تجاری ومعاملات بین المللی قانون وعمل جدید
380,000 ریال
موجود در انبار. 1505 - ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال واشتراک دانش جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 1505 - ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال واشتراک دانش جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. - ترویج علم روش ها شاخص هاونمونه های موردی جدید
420,000 ریال
موجود در انبار. 13016 - تکامل آینده نگاری راهبردی مسیریابی سیاست گذاری عمومی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 2026 - تنوع فرهنگی وتوسعه پایدار جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 13031 - جیب تیغی جدید
600 ریال
موجود در انبار. 13030 - جیب کتاب جدید
850 ریال
موجود در انبار. 130012 - حفاظت ومرمت موادآرشیوی جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 11036 - خلاصه مباحث مدیریت دانش ویژه دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(قویدل) جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 13023 - دختران درزمان جنگ وداستان های کوتاه دیگر جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 13022 - درکوچه های بن بست جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 9027 - دستنامه شاپا بخش فهرست نویسی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 9028 - دستنامه فهرستنویسی پیایندها براساس مارک ایران جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 13020 - دل سپرده به کودکان مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ جدید
210,000 ریال
موجود در انبار. 1501 - راهنمای فراسکاتی رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا برای ارزیابی فعالیتهای پژهش جدید
420,000 ریال
موجود در انبار. 13018 - روزگار بی قراری مازندران وگرگان دراشغال ارتش سرخ جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 13018 - روزگار بی قراری مازندران وگرگان دراشغال ارتش سرخ جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 9000 - زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات خودآموز دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(کلیه گرایش ها)ومدیریت فناوری ا جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1387 - شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 15004 - فراشناخت کیهانی و مولانا/تالیف مرتضی لطیفیان، لعیا بشاش جدید
0 ریال
موجود در انبار. 1420 - فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 13017 - فهرست نسخ خطی جلد46 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 13017 - فهرست نسخ خطی جلد46 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 3004 - کتابخانه های عمومی وعدالت اجتماعی،علی حسین قاسمی جدید
170,000 ریال
موجود در انبار. 2604 - ليبل جيب كتاب 16تايي جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 13007 - مبانی کتابخانه های دیجیتالی جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. - مبانی مطالعات اطلاع رسانی
200,000 ریال
موجود در انبار. 13019 - مروارید اندیشه مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 13008 - مفاهیم آموزش بزرگسالان ویادگیری مادام العمربه زبان ساده وکاربردی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 13010 - مفاهیم اساسی اینترنت اشیاء جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 9038 - موک :کتابخانه ها درعصر آموزش آزاد جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 3003 - نظریه انتقادی برای علوم کتابداری واطلاع رسانی،فتاح محمدی،مهدی شقاقی جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 1304 - ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایام جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1301 - یادتونه؟ مروری بر خاطرات مشترک بچه های دهه شصت جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1303 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
220,000 ریال
توجه : حقوقی از طریق عکسها قابل انتقال نمی باشد.


وضعیت موجودی اقلام
موجود در انبار. کالا در انبار موجود است و به سرعت قابل تحویل است.
در انبار موجود نیست. کالا در انبار موجود نیست .
بزودی وارد انبار خواهد شد. بزودی وارد انبار خواهد شد .

کتابداران عزیز لطفا برای دریافت فهرست کتب موجود در نشر چاپار کلیک نمایید.

ورود به کانال تلگرام چاپار