نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


لیست محصولات
فهرست محصولات / نام رسته : برچسب
مرتب سازی
موجود در انبار. 1302 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
0 ریال
موجود در انبار. - 909 نکته در علم سنجی خلاصه جامع مباحث علم سنجی ویژه داوطلبان ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 13109 - آشنایی با مبانی مدیریت امنیت اطلاعات درکتابخانه ها واستاندارد ایزو جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 1504 - آشنایی با حق موءلف مالکیت فکری در عصردیجیتال جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 1406 - آشنایی با مبانبی چاپ و نشر باتاکید برنشر الکترونیکی واقتصاد نشر جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 13009 - آشنایی با مراکز آرشیوی درایران جدید
260,000 ریال
موجود در انبار. 14033 - آشنایی با منابع یادگیری (منابع انسانی منابع اطلاعاتی مراکز وفضاهای یادگیری) جدید
530,000 ریال
موجود در انبار. 9017 - آشنایی با مناطق نوآوری مطالعه موردی:منطقه کلمبوس جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 9015 - آشنایی با ویراستاری و نشر جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 14015 - آشنایی بامراکز آرشیوی درایران
500,000 ریال
موجود در انبار. 13021 - آشنایی بامنابع ومراجع چاپی والکترونیکی درادبیات فارسی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 9018 - آمارنشرکتاب درایران1393-1358 جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14012 - آموزش خدمات کتابخانه ای و مهارتهای سواد اطللاعاتی (ویژه دانشجویان علوم تربیتی ) جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 14015 - آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان 35تمرین علمی برمبنای استانداردهای اطلاعاتی
250,000 ریال
موجود در انبار. 9019 - آموزش کارمرجع ترجمه همراه باافزوده ها جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 13013 - آن روزها پوسترها وقصه های سینمای ایران جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 9023 - آن روزها... مادرجون جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1403 - آوا شناسی جدید
30,000 ریال
موجود در انبار. 13015 - آینده پژوهی درسیستم های پیچیده جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 14023 - آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی) جدید
550,000 ریال
موجود در انبار. 14010 - آینده کتابخانه خود راچگونه می پنداریم؟ جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 1404 - آیین نقد کتاب راهنمایی برای نویسندگان ومترجمان جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - آیین نگارش علمی (دکتر عباس حری )
480,000 ریال
موجود در انبار. 1411 - اخلاق سیستم های چند عامله جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14021 - اخلاق ودرستکاری درکتابخانه ها جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14022 - ارتباط درون راهی برای زندگی بهتر جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 14026 - ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی علمی مبانی و روش ها جدید
320,000 ریال
موجود در انبار. 1507 - ارزیابی علم فناوری ونو آوری مروری بر شاخص ها وسازمان های فعال این حوزه جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 1407 - ازکتابداری واطلاع رسانی تا علم اطلاعات ودانش شناسی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - استاندارد های توانمندی سواددیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای وپژوهشی برای آموزش عالی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 14013 - استانداردهای ابرداده ای
150,000 ریال
موجود در انبار. 14025 - اشتراک دانش درسازمان های آموزشی وپژوهشی جدید
210,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - اصطلاح شناسی و واژه سازی در زبان آلمانی
270,000 ریال
موجود در انبار. 1405 - اصول حسابداری 1(خانم خرم دل ) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1509 - اصول حسابداری 2 جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14024 - اصول ومبانی عملیات بارچینی درکشتی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14016 - اطلاعات و مستند سازی اصطلاحنامه ها وتعامل پذیری آن ها با واژگان های دیگر بخش اول
250,000 ریال
موجود در انبار. 14013 - اطلاعات وجامعه (دکتر محسن نوکاریزی) جدید
270,000 ریال
موجود در انبار. 3005 - اطلاعات وجامعه نوین جهانی،فریبرز درودی،نرگس محمدعلیپور جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 14018 - اطلاعات وجامعه(دکترمحمدرضا داورپناه)
400,000 ریال
موجود در انبار. 15011 - اطلس سرطان/ مولفین احمدین جمال... [و دیگران] ؛ مترجم کاظم زنده‌دل جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 14019 - اعماق تنهایی (مارال محمدی ) جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14022 - اقتصاد اطلاعات جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14026 - الفلک الدائر علی المثل السائر جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14026 - الفلک الدائر علی المثل السائر جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14014 - انگلیسی برای دانشجویان اتاق عمل جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 14016 - انگلیسی برای دانشجویان رشته شیلات
500,000 ریال
موجود در انبار. 1508 - اولویت های پژوهشی وانتخاب موضوع در اطلاعات و دانش شناسی جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 14011 - اینترنت اشیاء برای شهرهای هوشمندفناوری وکلان داده ها وامنیت جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 14031 - بازاریابی اطلاعات (مریم اسدی)
400,000 ریال
موجود در انبار. 1510 - بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 2090 - برچسب (ليبل) مرجع فارسي م 40تايي بسته 100برگی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 2089 - برچسب (ليبل) مرجع لاتين 40R تايي بسته 100برگی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 2087 - برچسب لیبل 35تایی بسته100برگی جدید
950,000 ریال
موجود در انبار. 990 - برچسب لیبل رنگی 40تایی بسته100برگی جدید
1,800,000 ریال
موجود در انبار. 2088 - برچسب ليبل باركد 30تايي بسته 100برگی جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 1503 - برچسب ليبل باركد 48تايي بسته 100برگی جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 1502 - برچسب ليبل جیب 16تای بسته 100برگی جدید
1,600,000 ریال
موجود در انبار. 2086 - برچسب ليبل كامپيوتري 40تايي بسته 100برگی جدید
1,700,000 ریال
موجود در انبار. 14031 - بررسی نشانه های غیر کلامی درنمایشنامه های هارولد پینتر جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14031 - بررسی نشانه های غیر کلامی درنمایشنامه های هارولد پینتر جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14029 - برماچه گذشت
80,000 ریال
موجود در انبار. 14028 - برمدار مسئله نکته هایی پیرامون تدوین مسئله درپژوهش جدید
240,000 ریال
موجود در انبار. 13113 - برنداد های علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(مقاله کتاب وطرح پژوهشی) جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 14030 - برندسازی شخصی نویسندگان وپژوهشگران واستادان جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14048 - پایگاه داده برای کتابداران آشنایی با ساختار سیستم جامع کتابخانه ومدیریت پایگاه داده جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 14043 - پردازش زبان طبیعی برای وب معنایی جدید
380,000 ریال
موجود در انبار. 14049 - پردازش زبان طبیعی وبازیابی اطلاعات (دکتر جعفر مهرادومریم ناصری) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 14045 - پژوهش درعلوم اطلاعات و دانش شناسی جدید
1,270,000 ریال
موجود در انبار. 13011 - پنهان کاری تجاری ومعاملات بین المللی قانون وعمل جدید
380,000 ریال
موجود در انبار. 14044 - پیشگیری از سوختگی داستان موفقیت عبرتهایی که گرفته ایم جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 14049 - پیک صبا جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 14048 - تجاری سازی نتایج پژوهش الگوها سازوکارها وراهبردها جدید
360,000 ریال
موجود در انبار. 1505 - ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال واشتراک دانش جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. - ترویج علم روش ها شاخص هاونمونه های موردی جدید
420,000 ریال
موجود در انبار. 14028 - تست نفوذ جدید
240,000 ریال
موجود در انبار. 14027 - تغذیه دربیماران روحی-روانی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14040 - تفکر انتقادی دربرنامه های آموزشی کتابخانه جدید
640,000 ریال
موجود در انبار. 13016 - تکامل آینده نگاری راهبردی مسیریابی سیاست گذاری عمومی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 2026 - تنوع فرهنگی وتوسعه پایدار جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14042 - جامعه شناسی ارتباطات علمی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 14047 - جامعه شناسی اوقات فراغت ومطالعه جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 14051 - جستارهای بازیابی اطلاعات بین -زبانی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 14050 - جغرافیای جهانی شدن جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 13031 - جیب تیغی جدید
600 ریال
موجود در انبار. 13030 - جیب کتاب جدید
850 ریال
موجود در انبار. 14041 - چالش هاورویکرد های امنیتی در اینترنت اشیاء جدید
290,000 ریال
موجود در انبار. 14048 - چشم اندازی کمی برموتورهای کاوش دانشگاهی جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 14034 - چشمه ای درکویر
150,000 ریال
موجود در انبار. 130012 - حفاظت ومرمت موادآرشیوی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 14039 - حق مولف کتابخانه های دبجیتالی مسائل وچالش ها جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 14039 - حق مولف کتابخانه های دبجیتالی مسائل وچالش ها جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 14053 - حق مولف کتابخانه های دیجیتالی مسائل وچالش ها جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 14047 - خدمات اطلاعاتی وکاربرد آن سنجش وآماربرای کتابخانه ها وفراهم آورندگان اطلاعات جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 14038 - خدمات انتفاعی درکتابخانه ومراکز اطلاع رسانی
150,000 ریال
موجود در انبار. 14038 - خدمات ایجاد سپردنگاه های سازمانی جدید
1,050,000 ریال
موجود در انبار. 14038 - خدمات ایجاد سپردنگاه های سازمانی جدید
1,050,000 ریال
موجود در انبار. 14037 - خدمات کتابخانه ای ویژه برای کودکان بکارگیری شایستگی های لازم برای کار
150,000 ریال
موجود در انبار. 14052 - خدمات مرجع واطلاع یابی از نظریه تاعمل جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 14052 - خدمات مرجع واطلاع یابی از نظریه تاعمل جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 14046 - خلاصه جامع مباحث فناوری اطلاعات (ویژه داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد ودکتری علم اطلاعات ودانش شناس جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14037 - خلاقیت نوشتاری وهنر نوشتن
100,000 ریال
موجود در انبار. 14065 - داده های بزرگ چالش هاوفرصت ها جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 14062 - دارد احساسم به توکم می شود جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14033 - داشنگاه کارآفرین مفاهیم وشاخص ها
250,000 ریال
موجود در انبار. 14035 - دانش پژوهی دیجیتالی
250,000 ریال
موجود در انبار. 14064 - دانش وشناخت در کتابداری واطلاع رسانی جدید
950,000 ریال
موجود در انبار. 13023 - دختران درزمان جنگ وداستان های کوتاه دیگر جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 14063 - درجستجوی معنا راهبردی آینده نگر برای سازمان ها جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 14036 - درستایش کتاب(شامل سخنان بزرگان .مشاهیر.شاعران ونوابغ جهان)
150,000 ریال
موجود در انبار. 13022 - درکوچه های بن بست جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 9027 - دستنامه شاپا بخش فهرست نویسی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 9028 - دستنامه فهرستنویسی پیایندها براساس مارک ایران جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 14062 - دل تکانی /غلامرضا فدائی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 13020 - دل سپرده به کودکان مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ جدید
210,000 ریال
موجود در انبار. 14066 - دوباره اندیشی درباره نظام های سازماندهی دانش جدید
380,000 ریال
موجود در انبار. 1501 - راهنمای فراسکاتی رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا برای ارزیابی فعالیتهای پژهش جدید
420,000 ریال
موجود در انبار. 14058 - راهنمایی برای انتشار مقاله ای علمی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 14057 - ربط در علم اطلاع رسانی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 14056 - رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان 2008دانشگاه ژیائو شانگهای جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14055 - رسانه های اجتماعی هویت و فرهنگ جوانان جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 14061 - روابط عمومی توانمند رهنمودهایی برای کتابخانه ها جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 14060 - روانشناسی بالینی در طول عمر جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 13018 - روزگار بی قراری مازندران وگرگان دراشغال ارتش سرخ جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 13018 - روزگار بی قراری مازندران وگرگان دراشغال ارتش سرخ جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 14059 - روش تحقیق مقدماتی درعلم اطلاعات ودانش شناسی جدید
380,000 ریال
موجود در انبار. 14057 - روش های نوین مطالعه وبرنامه ریزی جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 9000 - زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات خودآموز دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(کلیه گرایش ها)ومدیریت فناوری ا جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1387 - شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 15004 - فراشناخت کیهانی و مولانا/تالیف مرتضی لطیفیان، لعیا بشاش جدید
0 ریال
موجود در انبار. 1420 - فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 13017 - فهرست نسخ خطی جلد46 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 13017 - فهرست نسخ خطی جلد46 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 3004 - کتابخانه های عمومی وعدالت اجتماعی،علی حسین قاسمی جدید
170,000 ریال
موجود در انبار. 13114 - کتابشناسی مطالعات وپژوهش های کار آفرینی در ایران جدید
810,000 ریال
موجود در انبار. 13007 - مبانی کتابخانه های دیجیتالی جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. - مبانی مطالعات اطلاع رسانی
200,000 ریال
موجود در انبار. 13109 - مدل هاروش های مدیریت کیفیت داده:نگرشی کاربردی برداده های علم وفناوری جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 13019 - مروارید اندیشه مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 13008 - مفاهیم آموزش بزرگسالان ویادگیری مادام العمربه زبان ساده وکاربردی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 13010 - مفاهیم اساسی اینترنت اشیاء جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 9038 - موک :کتابخانه ها درعصر آموزش آزاد جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 3003 - نظریه انتقادی برای علوم کتابداری واطلاع رسانی،فتاح محمدی،مهدی شقاقی جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 13115 - نظریه های اطلاعات ارتباطات و دانش یک رویکرد چندرشته ای جدید
550,000 ریال
موجود در انبار. 1304 - ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایام جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1301 - یادتونه؟ مروری بر خاطرات مشترک بچه های دهه شصت جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1303 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
220,000 ریال
توجه : حقوقی از طریق عکسها قابل انتقال نمی باشد.


وضعیت موجودی اقلام
موجود در انبار. کالا در انبار موجود است و به سرعت قابل تحویل است.
در انبار موجود نیست. کالا در انبار موجود نیست .
بزودی وارد انبار خواهد شد. بزودی وارد انبار خواهد شد .

کتابداران عزیز لطفا برای دریافت فهرست کتب موجود در نشر چاپار کلیک نمایید.

ورود به کانال تلگرام چاپار