نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


لیست محصولات
نتایج جستجو در فهرست محصولات برای عبارت :
قیمت
موجود در انبار. کتابشناسی ارتباطات و ساختار آن دکتر منصور تاجداران - جدید
145,000 ریال
موجود در انبار. 1302 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
0 ریال
موجود در انبار. 1300 - یادنامه حری جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. - 1000سال باکتاب جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 9003 - 150ایده خلاقانه به روایت تصاویر جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. - 909 نکته در علم سنجی خلاصه جامع مباحث علم سنجی ویژه داوطلبان ارشد و دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 1511 - آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری وآینده پژوهی در جهان ویراست دوم:مطالعه موردی اروپا جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 670 - آشنایی با چندرسانه هاومنابع دیداری و شنیداری جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1504 - آشنایی با حق موءلف مالکیت فکری در عصردیجیتال جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 678 - آشنایی با علم سنجی مبانی مفاهیم روابط و ریشه ها جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 13009 - آشنایی با مراکز آرشیوی درایران جدید
260,000 ریال
موجود در انبار. 9037 - آشنایی با مرمت ابنیه جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 9017 - آشنایی با مناطق نوآوری مطالعه موردی:منطقه کلمبوس جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 9015 - آشنایی با ویراستاری و نشر جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 9016 - آشنایی بابرخی تجارب آینده نگاری وآینده پژوهی درجهان جدید
360,000 ریال
موجود در انبار. 13021 - آشنایی بامنابع ومراجع چاپی والکترونیکی درادبیات فارسی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 13021 - آشنایی بامنابع ومراجع چاپی والکترونیکی درادبیات فارسی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 897 - آمادگی الکترونیکی جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. - آمار در علم سنجی وعلم اطلاعات ودانش شناسی جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 684 - آمار و احتمال مهندسی محمد طاهر گرجیان عربی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 9018 - آمارنشرکتاب درایران1393-1358 جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 1502 - آموزش سریع matlabوکاربرد آن درمهندسی برق جدید
125,000 ریال
موجود در انبار. 9019 - آموزش کارمرجع ترجمه همراه باافزوده ها جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 1482 - آموزش کارمرجع ترجمه همراه باافزوده ها جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 9020 - آن روزها ... راهنمایی جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 1481 - آن روزها ... راهنمایی جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 793 - آن روزها .... جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 13013 - آن روزها پوسترها وقصه های سینمای ایران جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 9022 - آن روزها سینما جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1479 - آن روزها سینما جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 9023 - آن روزها... مادرجون جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 1478 - آن روزها... مادرجون جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 653 - آن روزها.... مجموعه ای شامل شعرها و صفحات خاطره انگیز کتابهای فارسی دبستان جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 9021 - آن روزها...توفیق جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1480 - آن روزها...توفیق جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1477 - آن روزها...مجلات طنز جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. - آنلاین ( راهنمای استفاده از منابع اینترنتی در نوشته های علمی) جدید
30,000 ریال
موجود در انبار. 9002 - آواشناسی آکوستیک وشنیداری جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. - آیند ه کتاب در عصر دیجیتال فاطمه باجی جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 2003 - آیندگان و روندگان: تاریخ شفاهی زندگی و آثار داریوش همایون...‏ جدید
330,000 ریال
موجود در انبار. 1476 - آیندگان وروندگان جدید
330,000 ریال
موجود در انبار. 13015 - آینده پژوهی درسیستم های پیچیده جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 13010 - آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران مجموعه مقالات نخستین همایش ملی جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 1561 - آینده نگاری در آموزش عالی مبتنی بر روش سناریو نویسی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 11020 - آینده نگاری علم وفناوری واثرات آن درسیاستگذاری(نامداریان-حسن زاده) جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1475 - آیین رسیدگی به امورمحجورین بارویکرد کاربردی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 11013 - آیین نگارش علمی(عباس حری)1395 جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 681 - اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانی احد فرامرز قراملکی لعبت درخشانی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. - ادبیات آمریکا – رده ps جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 9024 - ارامنه جلفای نو درعصر صفوی جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 11005 - ارزیابی شایستگی کتابخانه وارائه الگویی برای شایستگی کتابخانه های ایران(طبیبیان-باب الحوائجی) جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 1507 - ارزیابی علم فناوری ونو آوری مروری بر شاخص ها وسازمان های فعال این حوزه جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. - ارزیابی منافع و ارزش کتابخانه ها جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 1560 - ارزیابی وتحلیل سیاست گذاری علم و فناوری در ایران مبتنی بررویکرد آینده نگاری جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 13014 - ارزیابی وتحلیل سیاست گذاری علم وفناوری درایران مبتنی بررویکرد آینده نگاری جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. - از اخلاق حرفه ای دانش کاران تا اخلاق اطلاعاتی جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 612 - از اطلاعات تا دانش چالش ها و رهیافت ها جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 654 - استادان و ناا ستادانم جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 3012 - استانداردهاورهنمودهای کتابخانه های عمومی استرالیا،مترجمسعیداسدی جدید
11,000 ریال
موجود در انبار. 1506 - استانداردهای توانمندی سواددیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای وپژوهشی برای آموزش عالی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 714 - استانداردهای و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه های دیجیتال شیرین تعاونی جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 791 - اسرار مرگ مرگ از دیدگاه مکاتب اندیشمندان عرفا شاعران و امام علی (ع) دکتر سید یحیی یثربی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 00-- - اسطوره و بابک پرتو جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 9004 - اسطوره و آیین جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 842 - اسنادو نامه های امیر کبیر جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 669 - اسنادی از تاراج کتابخانه سلطنتی 1288-1315هجری شمی جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 881 - اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمان چای جدید
170,000 ریال
موجود در انبار. 587 - اشتباهات متداول در زبان انگلیسی جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1503 - اصطلاح شناسی وواژه سازی درزبان آلمانی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1503 - اصطلاح شناسی وواژه سازی درزبان آلمانی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 687 - اصطلاح نامه و کاربردهای آن در محیط الکترونیکی مجموعه مقالات همایش ملی جدید
2,000,000 ریال
موجود در انبار. 521 - اصطلاحات پر کار برد انگلیسی جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 9005 - اصطلاحنامه ریاضیات جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 9006 - اصطلاحنامه هوا وفضا جدید
800,000 ریال
موجود در انبار. 9007 - اصول اصلی ایمنی در برابر آتش سوزی در کتابخانآرشیو هاه ها و جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 11000 - اصول بانکداری جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 15010 - اصول بانکداری/ نویسنده سیدمحمدتقی پورمقیم جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 706 - اصول پردازش تصویر دکتر جواد حدادنیا جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 9008 - اصول پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی درکتابخانه هاومراکزآرشیوالکترونیکی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 11022 - اصول پیاده سازی فناوری درکتابداری ودانش شناسی(نیاکان) جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 11001 - اصول حسابداری 1(دکترعلی اسماعیل زاده-محمدامیدی) جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 1509 - اصول حسابداری 2 جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 11002 - اصول حسابداری 2(دکترعلی اسماعیل زاده-محمدمیردریکوندی) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 9009 - اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 3016 - اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها،مولف:بیژن عبدی،محمدرضااحتسابی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 613 - اصول فناوری اطلاعات جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 662 - اصول و روش های صحافی صنعتی جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 704 - اطلاعات و جامعه دکتر محمد رضا داور پناه جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 1065 - اطلاعات و جامعه(ویرایش دوم با اصلاحات و اضافات) جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 3005 - اطلاعات وجامعه نوین جهانی،فریبرز درودی،نرگس محمدعلیپور جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 15011 - اطلس سرطان/ مولفین احمدین جمال... [و دیگران] ؛ مترجم کاظم زنده‌دل جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 13007 - افسانه نوش آفرین(آغا محمدخان قجر) جدید
270,000 ریال
موجود در انبار. 13002 - افسانه نیک جستارهایی درباب شاهنامه، آثار سهروردی، اسطوره و.... جدید
520,000 ریال
موجود در انبار. 541 - افعال گروهی در انگلیسی جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 9010 - اقتصاد اطلاعات جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 9011 - اقتصاد و امنیت جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 675 - امنیت اطلاعات از آگاهی تا آموزش جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 9012 - امواج زندگی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 11012 - انگلیسی برای علم اطلاعات ودانش شناسی(اسفندیاری مقدم-امیدخواه) جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 9025 - انگلیسی کاربردی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 9001 - انگليسي کاربردي: نکات ضروري زبان انگليسي عمومي مورد استفادۀ دانشجويان همۀ رشته‌هاي تحصيلي، و متون زب جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1508 - اولویت های پژوهشی وانتخاب موضوع در اطلاعات و دانش شناسی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 15016 - ایران جلوه های ناب -فارسی :انگلیسی-متن:سیدعبدالرضاقریشی زاده- جدید
480,000 ریال
موجود در انبار. 9013 - ایران مهر رخشان جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 15015 - ایران نگارستان یزدان عکس متن:سیدعبالرضا قریشی زاده ترجمهسهای داودوکیل زاده انگلیسی:هادی مهرابی ف جدید
1,200,000 ریال
موجود در انبار. 9014 - ایمنی درکتابخانه ها مجموعه مقاله های همایش ملی ایمنی درکتابخانه ها1394 جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 686 - اینترنت اکسپلورر گوگل یاهو حجت ا... سلیمانی جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 620 - باز اندیشی در فرهنگ و رسانه دکتر روح الله احمد زاده کرمانی جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 703 - بازار یابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی رضا بصیریان جدید
17,000 ریال
موجود در انبار. 13004 - بازاریابی محتوایی اصول ،مفاهیم و فرآیندها جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 1510 - بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1474 - بازسازی وساخت حرفه‌ای کتابخانه وب 2 اندیشه نوین درکتابخانه جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 987 - بازنامه ناصری جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 13005 - بازی وارسازی مفاهیم وکاربردها جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 15000 - بازیابی اطلاعات چندزبانه از پژوهش تا عمل/کارول پیترز، مارتین بارشلر، پل کلاف ؛ ترجمه بهروز یل،اصنافی جدید
260,000 ریال
موجود در انبار. 1305 - بحثی پیرامون زحاف رایج در شعر فارسی جدید
28,000 ریال
موجود در انبار. 2087 - برچسب (ليبل) كامپيوتري 35تايي (هر برگ) جدید
5,500 ریال
موجود در انبار. 2090 - برچسب (ليبل) مرجع فارسي م 40تايي (هر برگ) جدید
1,100 ریال
موجود در انبار. 2089 - برچسب (ليبل) مرجع لاتين 40R تايي (هر برگ) جدید
1,100 ریال
موجود در انبار. 990 - برچسب لیبل رنگی 40تایی در 5رنگ جدید
9,500 ریال
موجود در انبار. 1502 - برچسب ليبل باركد 16تايي (هر برگ) جدید
5,400 ریال
موجود در انبار. 2088 - برچسب ليبل باركد 30تايي (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 1503 - برچسب ليبل باركد 48تايي (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 1509 - برچسب ليبل باركد مخصوص جیب (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 2086 - برچسب ليبل كامپيوتري 40تايي (هر برگ) جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 676 - بررسی باغ در شعر کلاسیک فارسی و بازتاب آن در نقاشی سنتی ایران جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 2065 - برگه تاريخ برگشت فارسي و لاتين هربرگ جدید
70 ریال
موجود در انبار. 2031 - برگه دان 15خانه جدید
6,500,000 ریال
موجود در انبار. 2030 - برگه دان 30خانه جدید
10,000,000 ریال
موجود در انبار. 15012 - بسترهای اطلاعات دیجیتال : رهیافت‌های نظری برای فهم اطلاعات دیجیتال/لوک تردینیک ؛ ترجمه علی فارسی‌نژا جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 11007 - به آسانی پورتال کتابخانه تان راطراحی کنید آموزش گام به گام بابوت استرپ(فریوری) جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. - بهتر انشاء بنویسیم(آموزش آئین نگارش و نامه نگاری) جدید
20,000 ریال
موجود در انبار. 11029 - پردازش تصویردردیجیتال سازی منابع کتابخانه ای واسنادبارویکردکاربردی(رضاتیموربخش) جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 665 - پرو پوزال نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1472 - پروتکل های مبادله اطلاعات در کتابخانه های دیجیتالی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 3009 - پژوهش مولد وماندگارازپشت صحنه تانه سازه توانمند تامولدسازی پژوهش:مریم نظری جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 1473 - پژوهش‌های سنجه‌ای در علم اطلاعات جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 13011 - پنهان کاری تجاری ومعاملات بین المللی قانون وعمل جدید
380,000 ریال
موجود در انبار. 841 - تاریخ شفاهی دفاع مقدس جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 9026 - تاریخ مطبوعات حقوقی درایران(ازابتدا تاپایان سال 1392ه-ش) جدید
420,000 ریال
موجود در انبار. 1301 - تاریخچه آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 3001 - تاملات درباره برنامه درسی آموزش علوم کتابخانه واطلاعات دراروپا جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 1471 - تاملی برکیفیت خدمت درمحیط کتابخانه جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1469 - تحلیل اعتبارات پژوهش فناوری ونوآوری کشور جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 1470 - تحلیل طیفی سازه ها تحت بارهای اتفاقی جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 3017 - تحلیل طیفی سازه هاتحت بارهای اتفاقی،مولف:حسین لکزیان جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 1468 - تحولات منطقه ای وسیاست خارجی عربستان سعودی درقبال جمهوری اسلامی ایران(1991-2012) جدید
240,000 ریال
موجود در انبار. 1505 - ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال واشتراک دانش جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 1505 - ترجمان دانش بسط مبانی نظری مدیریت انتقال واشتراک دانش جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. - ترویج علم روش ها شاخص هاونمونه های موردی جدید
420,000 ریال
موجود در انبار. 1467 - تعامل انسان و اطلاعات جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1466 - تغذیه دربیماران مبتلا به سرطان جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 13016 - تکامل آینده نگاری راهبردی مسیریابی سیاست گذاری عمومی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 653 - تکنو لوژی چاپ اسد الله اخیان جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 9039 - تکنیکهای گیتار فلامنکو جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 2026 - تنوع فرهنگی وتوسعه پایدار جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1465 - توسعه سواد سلامت جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 13006 - توسعه فرهنگ مطالعه عوامل، رهنمودهاونظریه ها جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 9008 - جاده راطی می کنم بایادتو،رضاعبداللهی جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. - جاروزنامه ای یکطرفه جدید
4,100,000 ریال
موجود در انبار. 2010 - جاروزنامه اي دوطرفه جدید
5,100,000 ریال
موجود در انبار. 2039 - جزوه دان فلزي جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1464 - جست وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره ی اطلاع یابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاعاتی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 659 - جستار ی در شاهنامه ی فردو سی دکتر بهمن سید نظری جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1463 - جستارهایی درباب آینده پژوهی جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 1462 - جستجوی 2 جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 696 - جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی دروب جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 3017 - جنگ الکترونیک درالکترواپتیک،مترجمان:علی آذربر،علیرضاجزی زاده کریمی جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 3018 - جنگ الکترونیک درمخابرات جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 1461 - جهانی شدن و مدل توسعه نظام آموزش عالی درایران بارویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 13031 - جیب تیغی جدید
600 ریال
موجود در انبار. 13030 - جیب کتاب جدید
850 ریال
موجود در انبار. 2068 - جيب كتاب مرغوب جدید
4,700 ریال
موجود در انبار. 802 - چالش های پیش روی یادگیری در کتابخانه : راهکارهایی برای کتابداران شهلا گنجی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 2014 - چرخ حمل كتاب جدید
5,200,000 ریال
موجود در انبار. 2099 - چسب سلفون (80يارد جانسون) جدید
83,000 ریال
موجود در انبار. 664 - چگونه یک تحقیق مروری انجام دهم جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 11024 - حسابداری بهای تمام شده (صنعتی 1)-(اسماعیل زاده-پناهی) جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 11003 - حسابداری پیشرفته1 به زبان ساده وکاربردی(دکترعلی اسماعیل زاده -مجیدعبداللهی) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1459 - حفاظت درکتابخانه های دیجیتال جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 130012 - حفاظت ومرمت موادآرشیوی جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1460 - حکمت و سیاست جدید
340,000 ریال
موجود در انبار. 2002 - حکمت و سیاست: تاریخ شفاهی زندگی و آثار دکتر سید‌حسین نصر ... جدید
340,000 ریال
موجود در انبار. 680 - خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاهی جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 3014 - خدمات اینترنتی درکتابخانه های عمومی،مولف:مریم آذرگون،مهنازجعفری جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 11016 - خدمات نوین کتابخانه های دانشگاهی(صراف زاده-خالقی) جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 715 - خدمات ویژه کتابخانه برای نابینایان سعید غفاری و فریده خرامین جدید
48,000 ریال
موجود در انبار. 708 - خزشگرها ی وب فرزانه شادان پور و علیرضا وظیفه دوست جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1310 - خلاصه جامع مباحث تخصصی آزمون کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1311 - خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار جدید
30,000 ریال
موجود در انبار. 1308 - خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع رسانی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 15008 - خلاصه مباحث مدیریت دانش ویژه دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(علاقمندان آزمون های ورودی دکتری وکارش جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 11036 - خلاصه مباحث مدیریت دانش ویژه دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(قویدل) جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 669 - خلاقیت و نو آوری در کتابخانه های عمومی جدید
55,000 ریال
موجود در انبار. 11006 - داده کاوی درعلم اطلاعات ودانش شناسی مفاهیم وکاربرد(حمیدقاضی زاده-خزانه ها) جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1457 - دانش و نظام‌های دانش فراگیری از شگفتی‌های ذهن جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1458 - دانش وترجمان دانش جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 707 - دانشنامه علم سنجی ترجمه دکتر غلامرضا حیدری و روح الله خادمی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1456 - دایره المعارف بین المللی نشرکتاب بخش نخست موضوعات جدید
650,000 ریال
موجود در انبار. 13023 - دختران درزمان جنگ وداستان های کوتاه دیگر جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 619 - در آمدی بر سنجش عملکرد جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 720 - در آمدی بر مفاهیم استاندارد ها و نرم افزار های آرشیوی دکتر کوکبی و دکتر شریف آبادی و دکتر اصنافی جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 1455 - در آمدی براخلاق اطلاعات مبانی و مفاهیم اخلاق اطلاعات از دیدگاه لوچیانوفلوریدی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 15009 - درآمدی بر توانمندسازی سازمانی/ بهرام صالح‌صدق‌پور، لیلا رضائی جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1454 - درجستجوی شاخص‌های سواداطلاعاتی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 13022 - درکوچه های بن بست جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 13022 - درکوچه های بن بست جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 9038 - دستنامه پایگاههای اطلاعاتی جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 987 - دستنامه پیایند های فارسی مهران آشوری چاپ 91 جدید
36,000 ریال
موجود در انبار. 9027 - دستنامه شاپا بخش فهرست نویسی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 9028 - دستنامه فهرستنویسی پیایندها براساس مارک ایران جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 626 - دستنامه قواعد فهرستنویسی ویراست چهارم جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 607 - دستنامه نر م افزار هیست سایت جدید
15,000 ریال
موجود در انبار. 564 - دستور مختصر و مفید زبان انگلیسی جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 657 - دستور نامه مدیریت اسناد الکترونیکی برای آرشیو داران شورای جهانی آرشیو جدید
52,000 ریال
موجود در انبار. 2056 - دفتر ثبت اعضا 200برگ جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 2054 - دفتر ثبت كتاب 200برگ فارسي - لاتين جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 2052 - دفتر ثبت كتاب 400برگ فارسي - لاتين جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 15017 - دکترعلی شکوئی : مرد اخلاق و عمل علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران از نگاه دیگران/ جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 13020 - دل سپرده به کودکان مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ جدید
210,000 ریال
موجود در انبار. 660 - دنیای مجازی امکانات قوانین روشها و ابزار های ارزیابی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1453 - دورکاری درسازمان‌هاومراکزاطلاع‌رسانی جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 661 - راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی جدید
18,000 ریال
موجود در انبار. 719 - راهکارهای عبور موفق از داوری در مجلات علمی رحیم علیجانی جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 1559 - راهنمای ارزیابی اثرات روشها وتجربیات کمی اجرای برنامه ها در حوزه سیاست گذاری عمومی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. - راهنمای استفاده از رده بندی کنگره جدید
170,000 ریال
موجود در انبار. 648 - راهنمای استفاده از سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 11032 - راهنمای تاریخ شفاهی(رضامهاجر) جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 1452 - راهنمای جامع پژوهشهای کمی کیفی و ترکیبی جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 618 - راهنمای جامع روش های تحقیق در علوم تربیتی وروان شناسی همراه با 753پرسش و پاسخ آزمون های سراسری جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1501 - راهنمای فراسکاتی رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا برای ارزیابی فعالیتهای پژهش جدید
420,000 ریال
موجود در انبار. 642 - راهنمای متون تخصص (1) عاوم کتابداری و اطلاع رسانی علی اکبر خاصه و رحیم علیجانی جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 685 - راهنمای نگارش پایان نامه ساختار آیین نگارش شیوه استنادی صفه آرایی با word جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 1451 - راهنمای نگارش و ارائه شفاهی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 15002 - رباعیات حکیم خیام نیشابوری/ بر اساس نسخه محمدعلی فروغی ؛ ترکیب خوشنویسی محمدمهدی منصوری ؛ تذهیب مجید جدید
1,300,000 ریال
موجود در انبار. 1401 - رده بندی دهدهی ديويی راهنمای عملی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 1449 - رده بندی دهدهی ديويی راهنمای عملی جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 1450 - ردهbp اسلام گستش رده اسلام براساس نظام رده بندی کنگره جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 11030 - رسانه های نوین ومسائل اجتماعی جدیددرایران(علی ربیعی) جدید
270,000 ریال
موجود در انبار. 13018 - روزگار بی قراری مازندران وگرگان دراشغال ارتش سرخ جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 13018 - روزگار بی قراری مازندران وگرگان دراشغال ارتش سرخ جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 617 - روزنامه خاطرات ناصر الدین شاه جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 1448 - روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 685 - روش تحقیق و آمار برای کتابداران و متقاضیان ورود به کارشناسی ارشد و دکتری جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 637 - روش های پژ وهشی در کتابداری و اطلاع رسانی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1399 - رهنمود های ایفلا برای کتابخانه های سیار جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1447 - رهنمود های ایفلا برای کتابخانه های سیار جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 717 - رهنمودهایی برای ارائه خدمات کتابخانه ای به اشخاص مبتلا به بیماری های روانی بهروز رسولی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 677 - ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران(چاپ دوم) دکتر مهدی محسنیان راد جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 618 - زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمون دکتری نیمه متمرکز کارشناسی ارشد و تافل سال چاپ 90 جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1398 - زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1446 - زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 9000 - زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات خودآموز دانشجویان علم اطلاعات ودانش شناسی(کلیه گرایش ها)ومدیریت فناوری ا جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1444 - زخم فشاری جدید
1,000,000 ریال
موجود در انبار. 1397 - زندگی نامه و کارنامه علمی -فرهنگی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1445 - زندگی نامه و کارنامه علمی -فرهنگی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 11018 - ساختارهای شغلی علم اطلاعات ودانش شناسی:گذشته حال وآینده(صمیمی-رحمانی-) جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 954 - سازماندهی اطلاعات ازرف تا وب محمد رضا نیازمند جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 3022 - سامانه های میکروالکترومکانیک فرکانس رادیویی تئوری،طراحی وفناوری،مترجم:محمد اکبرشاهجوقی جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 1396 - سبک استناد ونکوور جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 663 - سپس بی قراری جدید
30,000 ریال
موجود در انبار. 1395 - سرطان پیشرفته چه چیزی را الان باید بدانید جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1443 - سرطان پیشرفته چه چیزی را الان باید بدانید جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1394 - سنجش پژوهش‌های دانشگاهی روش انجام یک مطالعه کتاب سنجی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1432 - سنجش پژوهش‌های دانشگاهی روش انجام یک مطالعه کتاب سنجی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 639 - سنجش منابع و نظام های الکترونیکی برای متخصصات کتابداری و اطلاع رسانی جدید
55,000 ریال
موجود در انبار. 15001 - سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی/تالیف فرنوش عظیمی‌خبازان ؛ ویراستار افسانه عطایی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1393 - سنجش ومصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی :مفاهیم وکاربردها جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1431 - سنجش ومصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی :مفاهیم وکاربردها جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 655 - سنش کیفی ارزیابی عملکرد کتابخانه ها جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 671 - سواد اطلاعاتی در مدارس جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 13011 - سوادرسانه ای وکتابخانه ها جدید
310,000 ریال
موجود در انبار. 3010 - سیاست ملی کتابخانه های عمومی موردپژوهی های بین المللی،محمدخندان جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 11023 - سیبرنتیک نظریه عمومی کنترل مکانیسم هادرسیستم های مکانیکی وارگانیکی(داورپناه) جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 667 - سیستان و بلوچستان نامه نویسنده دکتر ایرج افشار (سیستانی) جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1430 - سیستم های الکترونیکی تجدید پذیر و کارآمد جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1392 - سیستم های الکترونیکی تجدید پذیر و کارآمدسیستم های الکترونیکی تجدید پذیر و کارآمد جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 9029 - شاخص عملکردبرای کتابخانه های ملی(استانداردایزو2009:28118) جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 3013 - شاخص های عملکردکتابخانه ها،مولف:علی حسین قاسمی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1391 - شاخص هرش و شاخص‌های مکمل آن جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1390 - شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌ها جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 1429 - شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌ها جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 15007 - شبکه‌های اجتماعی: تاملی بر نقش آنها درکتابخانه‌ها/ حمید قاضی‌زاده، امیررضا اصنافی، زلیخا جهانشاهی. جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 3000 - شرح وترجمه الاسفارعن نتایج الاسفار جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 1389 - شرح ویژگی های اخلاق حرفه ای کتابداران در آئینه اسلام جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 1428 - شرح ویژگی های اخلاق حرفه ای کتابداران در آئینه اسلام جدید
95,000 ریال
موجود در انبار. 13001 - شعرخون دوست ندارد این فانکشنالیست جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 794 - شناخت نامه دانشنامه ها تشریحی -تصویری دکتر فرشته آهنگری جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1388 - شورای کتاب کودک از همکار ی تا مشارکت جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 1427 - شورای کتاب کودک از همکار ی تا مشارکت جدید
190,000 ریال
موجود در انبار. 1387 - شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1426 - شهر الکترونیک و خدمات الکترونیک جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 11025 - شیمی درصنعت چاپ(روح الله کاشانکی) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 666 - شیوه عملی مقاله نویسی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 473 - شیوه نامه ایران(راهنمای استنادی به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 9030 - شیوه نامه دانشنامه جامع استانی(به انضمام مقولات ومدخل های اصلی وشیوه تدوین مقالات) جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 1425 - شیوه های استناددرمتون علمی جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1424 - شیوه های تقویت حافظه جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 23 - صندلی تحویلداری پایه بلند جک دار جدید
7,800,000 ریال
موجود در انبار. 2022 - صندلي مطالعه كف گود جدید
1,850,000 ریال
موجود در انبار. 11019 - طراحی فراینددوره های آموزشی کوتاه مدت(ابویی اردکانی-سلطان محمدی) جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1386 - طراحی کتابخانه الکترونیکی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 1423 - طراحی کتابخانه الکترونیکی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 1385 - طراحی و مدیریت وب کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1422 - طراحی و مدیریت وب کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 11026 - طراحی وچاپ کارتن فلکسوگرافی(رستمی-حمیراقلی پورپاشا) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 692 - طرحی نو در طبقه بندی علوم دکتر غلامرضا فدائی جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 13006 - عدالت تربیتی بنیان های نظری وچالش های آن جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 2046 - فرازه فلزي جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 15004 - فراشناخت کیهانی و مولانا/تالیف مرتضی لطیفیان، لعیا بشاش جدید
0 ریال
موجود در انبار. 1382 - فرزانه ایران مدار جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 3021 - فرستنده های لامپی مایکروویو،مترجمان:مجیدابدی مرزونی،حسن امینی،علی خمسه جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 11021 - فرشته ونقش آن درهنرغرب(سلیمانی زاده) جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1383 - فرماندهی و نافرمانی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 2001 - فرماندهی و نافرمانی : تاریخ شفاهی زندگی و آثار سپهبد خلبان شاپور آذربرین.../ به کوشش حسین دهباشی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1421 - فرهنگ واژه نمای فروغ فرخ زاد جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 1420 - فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 1420 - فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 668 - فرهنگ جامع کتابداری و اطلاع رسانی انگلیسی -فارسی چاپ زمستان 90 جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 11011 - فرهنگ خواندن مبانی نظری وراههای عملی ایجاد توسعه ونهادینه کردن رفتارخواندن(مهدی حسینی) جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 647 - فرهنگ گفته های الهام بخش جدید
0 ریال
موجود در انبار. 9036 - فرهنگ مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 1384 - فرهنگ مطالعه درایران فرصتها وتهدید ها جدید
550,000 ریال
موجود در انبار. 13008 - فرهنگ واژگان اصول و روش تحقیق درعلوم انسانی انگلیسی به فارسی جدید
290,000 ریال
موجود در انبار. 1381 - فلامنکو هنرکولی‌ها جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 3020 - فناوری اینرسی(جلد1)مترجم:محمدعلی الهیان جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 716 - فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا درباره ایران ترجمه نسرین نگاهبان جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 13017 - فهرست نسخ خطی جلد46 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 13017 - فهرست نسخ خطی جلد46 جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 610 - فهرستنویسی ورده بندی منابع اطلاعاتی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1380 - قانون کتاب جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 2000 - قتصاد و امنیت‏‫: تاریخ شفاهی، زندگی و آثار علینقی عالیخانی... جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 728 - قدرت اطلاعات تاثیر طلاعات بر نظریه توسعه جدید
69,000 ریال
موجود در انبار. 1379 - قدرت گرافیک اطلاعات استفاده ازتصاویر برای برقراری ارتباط موثربامخاطبان جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1377 - قرآن کریم جدید
340,000 ریال
موجود در انبار. 1378 - قرآن کریم جدید
340,000 ریال
موجود در انبار. 2006 - قفسه جاي سي دي و نوار كاست جدید
21,000,000 ریال
موجود در انبار. 2003 - قفسه دو طرفه بلند جدید
11,000,000 ریال
موجود در انبار. 2004 - قفسه دو طرفه کوتاه جدید
5,850,000 ریال
موجود در انبار. 2000 - قفسه یک طرفه بلند جدید
6,300,000 ریال
موجود در انبار. 2002 - قفسه یک طرفه کوتاه جدید
3,800,000 ریال
موجود در انبار. 2001 - قفسه یک طرفه متوسط جدید
3,700,000 ریال
موجود در انبار. 673 - قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات (جلد سوم) جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1303 - قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات جلد 2 جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1376 - کاربرد وب 0/2 در کتابخانه‌ها جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 679 - کاربرد های پایگاه اطلاعاتی جی.سی.آر(jcr) در مطالعات موردی علم سنجی جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 1375 - کالیما جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1372 - کتاب تمرین رده بندی دهدهی دیویی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1371 - کتاب کتابداری وکتاب پژوهی درنوشته های نوش آفرین انصاری جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 9009 - کتاب گویا ،فاطمه فهیم نیا، مریم چهرقانی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 3006 - کتابخانه مرکزی برای یادگیری هفت گام آسان برای تحول درکتابخانه شما،پاملا کولبرن هرلاندترجمه تجعفری جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 713 - کتابخانه مهد کودک فاطمه بختیاری جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 472 - کتابخانه ها و گردشگری فرهنگی(فرصتی برای توسعه خدمات اطلاع رسانی) جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 660 - کتابخانه های دیجیتال مبادله اطلاعات جدید
46,000 ریال
موجود در انبار. 1368 - کتابخانه های عمومی کشور .تنگناها/توانمندب ها و راهکارها جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 651 - کتابخانه های عمومی و مدارس جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 3004 - کتابخانه های عمومی وعدالت اجتماعی،علی حسین قاسمی جدید
170,000 ریال
موجود در انبار. 3014 - کتابخانه های عمومی ومدارس،مولف:ناتالی ریف،مترجم:مهردادنیکنام جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 15013 - کتابخانه‌ها و آرشیوها : بررسی مقایسه‌ای/مولف توماس لیدمن ؛ مترجم سها بیرانوند ؛ با مقدمه‌ای ازاصنافی جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1370 - کتابخانه‌های ديجيتالی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1369 - کتابخانه‌های عمومی و عدالت اجتماعی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 614 - کتابدارا ن دانشگاهی ایران جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 9010 - کتابدارکارآفرین مباحثی درپویایی تجارت خصوصی درجهت ارائه خدمات حرفه ای،مولف مری کراتر،عیسی زارعی جدید
260,000 ریال
موجود در انبار. 1367 - کتابشناسی پرو فسور حمید مولانا جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 1366 - کتابشناسی حقوق مولف (حقوق مالکیت معنوی،فکری، ادبی و هنری، صنعتی ،کپی رایت) جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 729 - کتابشناسی رفتار اطلاع یابی گرد آورندگان پریا شهباز تبار و شهرزاده نصر اله زاده ودکتر اصناف جدید
25,000 ریال
موجود در انبار. 1365 - کتابشناسی گزیده علم اطلاعات و دانش شناسی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 9031 - کدگزاری اسناد آرشیوی جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 1364 - کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان(مجموعه مقالات) جدید
23,000 ریال
موجود در انبار. 1360 - کسب وکارهای کار آفرینانه واقتصاد دانش بنیان جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1363 - کعبه دل زبان صوفیانه ی عین القضات درتمهیدات جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 15003 - کلان داده‌ها: جامعه اطلاعاتی/ ترجمه و گردآوری سیدعلی‌اصغر رضوی، زیبا محمدزاده، محمد کاردان‌نشاطی. جدید
170,000 ریال
موجود در انبار. 1362 - کلیات دیوان فدایی جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 683 - کوتاه نوشته ها در باره کتابداری و اطلا ع رسانی دکتر محمد حسین دیانی جدید
30,000 ریال
موجود در انبار. 1361 - کودک درنقش یک مصرف کننده جدید
98,000 ریال
موجود در انبار. 2057 - كارت امانت تكي جدید
350 ریال
موجود در انبار. 2082 - كارت عضويت جدید
160 ریال
موجود در انبار. 2107 - كارت فهرستنويسي سه تايي ليزري (هر برگ) جدید
600 ریال
موجود در انبار. 616 - گزارش شکارهای ناصر الدین شاه قاجار جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 609 - گزیده مقالات ایفلا 2007دوربان آفریقا جنوبی 23-19اوت 2007 جدید
130,000 ریال
موجود در انبار. 9032 - گزیده مقالات ایفلا 2010و2011 جدید
330,000 ریال
موجود در انبار. 11031 - گزیده مقالات ایفلا2012و2013هلسینکی،فنلاند11-17آگوست2012-سنگاپور23-17آگوست2013(خانی پور-قربانی جدید
500,000 ریال
موجود در انبار. 9033 - گزیده مقالات همایش شورای جهانی آرشیو(ایکا)2012 جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 1359 - گلایه‌های نمناک جدید
28,000 ریال
موجود در انبار. 617 - گنجینه اسلامی جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 1358 - گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 2604 - ليبل جيب كتاب 16تايي جدید
8,500 ریال
موجود در انبار. 1500 - مالیه عمومی و خط مشی دولتها جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1357 - ماهیان جداازآب تاملی درسروده‌های طاهره صفارزاده جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 654 - مبانی ،نظریه ها و کاربرد کتابدرمانی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1356 - مبانی آینده پژوهی وروشهای آن جدید
460,000 ریال
موجود در انبار. 13000 - مبانی اپیدمیولوژی اطلاعات درحوزه سلامت:مفاهیم وکارکردها جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 987 - مبانی اطلافریبی کار آفرینی با اطلاعات ودر اطلاع رسانی سیروس علیدوستی و محمود خسروجردی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. - مبانی اقتصاد اطلاعات جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 1355 - مبانی تکامل مولکولی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 758 - مبانی کامپیوتر و اینترنت مولف علی بیرانوند جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 13007 - مبانی کتابخانه های دیجیتالی جدید
400,000 ریال
موجود در انبار. 615 - مبانی مطا لعات اطلاع رسانی درک اطلاعات و محیط آن جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 651 - مبانی نظری یادگیری الکترونیکی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 666 - مبانی نظری یادگیری الکترونیکی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 754 - مبانی نظریه ها و کاربرد کتابدرمانی نویسندگان دکتر نصرت ریاحی نیا جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 656 - مبانی و اصول مدیریت کیفیت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 634 - مبانی و الگوی ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروزه های فنی و عمرانی جدید
25,000 ریال
موجود در انبار. 11027 - مبانی وروش های آموزش سواد اطلاعاتی(میرحسینی-احمدشعبانی) جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1356 - مبانی وروشهای آموزش سواداطلاعاتی جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 15006 - متاژنومیکس : پرده‌برداری از رازهای میکروبی سیاره ما/ [جکس ایزرد، ماریا سی ریورا] ؛ گردآوری، ترجمه و جدید
0 ریال
موجود در انبار. 11008 - متن جدید قانون مالیاتهای مستقیم به همراه قانون مالیات برارزش افزوده(دولتی -محمدی) جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1354 - متون اختصاصی انگلیسی (2) رشته علم اطلاعات و دانش شناسی جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 801 - متون اختصاصی انگلیسی (2) رشته علم اطلاعات و دانش شناسی هادی شریف مقدم جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 1353 - متون اختصاصی برای دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی (3) جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1309 - مجموعه آزمونهای کتابداری و اطلاع رسانی( شامل سوالات سازان سنجش، کتابداری پزشکی و دانشگاه آزاد) جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1352 - مجموعه تست‌های علم سنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1351 - مجموعه سوالات مدیریت سبد اوراق بهادار مبتنی بر استاندارد CFA وآخرین سرفصل‌های آزمون مدیریت سبد اورا جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1350 - مجموعه قوانین و مقررات و شیوه نامه‌های آرشیوی شیوه نامه‌ها و رویه‌های تنظیم وتوصیف اسناد آرشیوی(اسنا جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1348 - مجموعه مقالات همایش آموزش و توانمندسازی زنان جدید
370,000 ریال
موجود در انبار. 1349 - مجموعه مقالات همایش خدمات کتابخانه‌ای و افراد با آسیب بینایی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 3011 - محاسبه وطراحی سیستم های جدایش موشک،مولف:فرجام مجیدی،علیرضا طلوعی جدید
350,000 ریال
موجود در انبار. 1347 - محیط کاری نوین جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1346 - مختصری از شرح حال و آثار علامه فدایی کزازی از علمای قرن 13 هجری قمری جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 3002 - مدل های مدیریت تصمیم گیری وبرنامه ریزی درکتابخانه جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1345 - مدل‌های مدیریت،تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کتابخانه‌ها جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 611 - مدلی تعالی موسسه های پژوهشی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 1342 - مدیریت آرشیو اسناد جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 1344 - مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی جدید
55,000 ریال
موجود در انبار. 1343 - مدیریت اسناد الکترونیکی جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1341 - مدیریت پروژه درکتابخانه‌ها،آرشیو‌ها و موزه‌ها جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 11004 - مدیریت دانش بارویکردفرهنگ دانش درسازمان(فاطمه فهیم نیا-دیلمقانی) جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 900 - مدیریت دانش فرایند گرا از راهبرد تا کاربست جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 1339 - مدیریت دانش و دانایی جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 989 - مدیریت دانش و دانایی ساختار فرایند و راهکارها دکتر محمد رضا حمیدی زاده جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1336 - مدیریت فناوری و نوآوری در سطح بنگاه جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. 630 - مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلا ع رسانی زهیر حیاتی و فاطمه جمشیدی جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1340 - مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 1558 - مدیریت منابع الکترونیک جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1335 - مدیریت منابع چند رسانه ای جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 11035 - مدیریت نوآوری وتوسعه محصول جدید(امامی-سوزنچی کاشانی) جدید
340,000 ریال
موجود در انبار. 1334 - مرا ببخش مادر جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 13003 - مراجع وپایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی وعلوم وابسته/ایرج مرادی جدید
410,000 ریال
موجود در انبار. 978 - مرجع شناسی سرشت و ساختار منابع مرجع جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 709 - مرجع مجازی بهترین رویکردها علی اکبر خاصه رحیم علیجانی جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 13019 - مروارید اندیشه مصاحبه تاریخ شفاهی با اسماعیل سعادت جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 851 - مروری بر اطلا عات و اطلاع رسانی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 133 - مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 15014 - مسائل کلیدی کتابخانه‌های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی/مهدی علیپورحافظی، بهروز رسولی، مجید نبوی جدید
110,000 ریال
موجود در انبار. 624 - مسائل مجموعه سازی در کتابخانه های ایران جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 622 - مشارکت و الدین در موفقیت فرزاندان جدید
28,000 ریال
موجود در انبار. 699 - مشاهیر در کتابداری و اطلاع رسانی جدید
55,000 ریال
موجود در انبار. 11033 - مشتی آب ازچشمه(محمدعلی دادخواه) جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1332 - مصور سازی اطلاعات – مبانی و کاربردها جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1331 - مصور سازی ساختار علم جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 3007 - مصورسازی استانداردهای دنیای فراداده،تالیف حمید رضاخدمتگزار،مریم موسوی جدید
125,000 ریال
موجود در انبار. 11010 - مصورسازی تعاملی داده ها باd3(کرامت فر-مولاناپور) جدید
230,000 ریال
موجود در انبار. 1330 - مطالعات درخواندن جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 3015 - معرفت سنجی،مترجم :محمد خندان جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1329 - معماری اطلاعات برای حرفه مندان اطلاع‌رسانی جدید
140,000 ریال
موجود در انبار. 682 - معماری فضا های کتابخانه ای ابراهیم افشار جدید
55,000 ریال
موجود در انبار. 1328 - مفاهیم آمار توصیفی و استنباطی جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 13008 - مفاهیم آموزش بزرگسالان ویادگیری مادام العمربه زبان ساده وکاربردی جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 13010 - مفاهیم اساسی اینترنت اشیاء جدید
300,000 ریال
موجود در انبار. 11009 - مفهوم ربط دربازیابی اطلاعات(ریاحی نیا-لطیفی-الله بخشیان-رحیمی) جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1327 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1326 - مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا2009 جدید
40,000 ریال
موجود در انبار. 1325 - مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت جدید
100,000 ریال
موجود در انبار. 1319 - مقدمه ای بر اثر مرجع جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 1324 - مقدمه ای بر دینامیک سازه و آیروالاستیسیته جدید
0 ریال
موجود در انبار. 1320 - مقدمه ای بر سیاستگذاری علم فناوری و نوآوری جدید
220,000 ریال
موجود در انبار. - مقدمه ای بر ظرفیت جذب دانش وفناوری کلید مغفول توسعه جدید
210,000 ریال
موجود در انبار. - مقدمه ای بر وب سنجی شیوه های مطالعه کمی وب برای علو م اجتماعی جدید
35,000 ریال
موجود در انبار. 965 - مقدمه ای بر هویت کتابداری و اطلاع رسانی دکتر غلام رضا فدایی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 3016 - مقدمه ای بردینامیک سازه وآیروالاستیسیته،مترجم:حمیدموسی زاده،قربانعلی موسوی جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 1318 - مقدمه ای برعلم اطلاعات ودانش شناسی جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 11028 - مقدمه ای برعلم اطلاعات ودانش شناسی(شعبانی-میرحسینی) جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 1322 - مقدمه‌ای بر دیداری سازی اطلاعات جدید
120,000 ریال
موجود در انبار. 1321 - مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 1317 - مقدمه‌ای برهویت علم اطلاعات ودانش شناسی(کتابداری و اطلاع‌رسانی 2) جدید
250,000 ریال
موجود در انبار. 3023 - مکانیک ارتعاشات پوسته های استوانه ای،مترجمان:دکتررضاآذرافزا،دکترعلی داور جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 15005 - مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها/ نویسنده ن.زتیلی‏‫؛ ترجمه جواد حق‌شناس، هدیه پازکیان،میثم ایزدی. جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 1316 - مکتب هنری شیراز در نسخ خطی ایران جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 674 - منابع اطلاعاتی در حوزه علوم پزشکی و سلامت جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1315 - منابع مالی تحقیق وتوسعه ازهست هاتابایدها جدید
185,000 ریال
موجود در انبار. 718 - منابع مرجع تخصصی چاپی و الکترونیکی (انگلیسی) علوم انسانی همراه با چکیده فارسی محمود شمس بد جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. - موادوخدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 9034 - موزه وموزه داری درایران(به روایت اسناد) جدید
260,000 ریال
موجود در انبار. 11034 - موسسات پژوهشی کشوربخش دولتی(مسعودمهرابی) جدید
600,000 ریال
موجود در انبار. 9038 - موک :کتابخانه ها درعصر آموزش آزاد جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 1314 - مهارت های آموزش الکترونیکی جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 702 - میز مرجع مجازی مرجعی برای آینده مهدی محمدی جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 2019 - ميز ال كتابدار دوتكه ال جدید
16,250,000 ریال
موجود در انبار. 2020 - ميز كتابدار متوسط جدید
9,500,000 ریال
موجود در انبار. 2017 - ميز مطالعه چهار نفره جدید
3,500,000 ریال
موجود در انبار. 2016 - ميز مطالعه دونفره هائل دار جدید
5,100,000 ریال
موجود در انبار. 2018 - ميز مطالعه شش نفره جدید
4,500,000 ریال
موجود در انبار. 2015 - ميز مطالعه يكنفره جدید
4,200,000 ریال
موجود در انبار. 1313 - نام آوران علم و اجتهاد کرمان جدید
44,000 ریال
موجود در انبار. 1312 - نرم افزلرهای علم سنجی جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 5003 - نرم‌افزار کتابخانه - نسخه A.L.S جدید
8,300,000 ریال
موجود در انبار. 2048 - نشانه گذار طبقه جدید
38,000 ریال
موجود در انبار. 2048 - نشانه گذار قفسه جدید
38,000 ریال
موجود در انبار. 627 - نشانه مولف فارسی جدول سه رقمی مبتنی برکاتر -سنبرن جدید
45,000 ریال
موجود در انبار. 1311 - نشر الکترونیک (رویکردها و مسایل) جدید
160,000 ریال
موجود در انبار. 1310 - نشر کتاب مشکلات موجود و راهکارهای پیش رو جدید
80,000 ریال
موجود در انبار. 11017 - نشریات علمی کشورمجموعه مقالات همایش ملی نشریات علمی کشور1395 جدید
550,000 ریال
موجود در انبار. 13012 - نشست های هم اندیشی ومقاله های سومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران جدید
850,000 ریال
موجود در انبار. 626 - نظام های بازیابی اطلاعات متنی ترجمه دکتر نجلا حریری سال نشر 90 جدید
150,000 ریال
موجود در انبار. 1309 - نظامهای نوآوری جستاری درتاریخ نگاری فلسفی علم جدید
280,000 ریال
موجود در انبار. 1308 - نظریه انتقادی اطلاعات جدید
54,000 ریال
موجود در انبار. 3003 - نظریه انتقادی برای علوم کتابداری واطلاع رسانی،فتاح محمدی،مهدی شقاقی جدید
450,000 ریال
موجود در انبار. 1307 - نقش کتابخانه های آموزشگاهی درایجاد سرمایه اجتماعی جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 1306 - نگاهی بر یک دهه وبلاگ نویسی کتابداران ایران جدید
90,000 ریال
موجود در انبار. 1305 - نگاهی به نشریه کتابخانه مسجداعظم قم(1340-1345)بامقدمه آیت الله محمدتقی دانش جدید
60,000 ریال
موجود در انبار. 2012 - نمايش تازه هاي كتاب پله كاني جدید
5,500,000 ریال
موجود در انبار. 557 - واژگان بازرگانی در انگلیسی جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 800 - واژه پردازی فارسی ولاتین 2007 علی بیرانوند و اعظم موسی چمنی جدید
85,000 ریال
موجود در انبار. 652 - واژه پردازی ورد 2010مرجع کامل و آموزش گام به گام به انضمام اصول و قواعد تایپ جدید
180,000 ریال
موجود در انبار. 13009 - واژه نامه سه زبانه علم اطلاعات (فارسی-عربی-انگلیسی) جدید
460,000 ریال
موجود در انبار. 785 - وب 2و کتابخانه 2 شبکه های اجتماعی پادکست شبکه سازی نظیر جدید
70,000 ریال
موجود در انبار. 691 - وب پنهان راهنمای گام به گام جست وجوی اطلاعات عمیق از اینترنت جدید
75,000 ریال
موجود در انبار. 615 - وبلاگ ارزیابی و رتبه بندی سال چاپ 90 جدید
20,000 ریال
موجود در انبار. 1304 - ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایام جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 1304 - ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایام جدید
200,000 ریال
موجود در انبار. 643 - هنر هشتم در کتابخانه ها جدید
50,000 ریال
موجود در انبار. 1301 - یادتونه؟ مروری بر خاطرات مشترک بچه های دهه شصت جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1302 - یادتونه؟ مروری بر خاطرات مشترک بچه های دهه شصت جدید
65,000 ریال
موجود در انبار. 1303 - یادمان هایی از حزب توده ایران جدید
220,000 ریال
توجه : حقوقی از طریق عکسها قابل انتقال نمی باشد.


وضعیت موجودی اقلام
موجود در انبار. کالا در انبار موجود است و به سرعت قابل تحویل است.
در انبار موجود نیست. کالا در انبار موجود نیست .
بزودی وارد انبار خواهد شد. بزودی وارد انبار خواهد شد .

کتابداران عزیز لطفا برای دریافت فهرست کتب موجود در نشر چاپار کلیک نمایید.

ورود به کانال تلگرام چاپار