نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


از ما بخواهید :

سایر خدمات این شرکت عبارتند از :

  •  تهيه ، توليد و توزیع تجهيزات کتابخانه ای.
  • ارائه نرم افزاهای کتابخانه و کتابداری.
  • چاپ ، تهیه و توزيع کتابهای تخصصی در زمينه کتابداری و اطلاع رسانی(چاپی و الکترونیکی).
  • خدمات مشاوره و راه اندازی کتابخانه ها.
  • خدمات فنی کتابداری از قبیل فهرستنویسی ، نمایه سازی ، ورود اطلاعات و...
  • ترجمه متون تخصصی در زمینه های کتابداری
  • خدمات مشاوره و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال و مجازی
  • و ...