نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


لیست محصولات
فهرست محصولات / نام رسته : دفتر ثبت
مرتب سازی
موجود در انبار. 2056 - دفتر ثبت اعضا فارسی 200برگ جدید
1,600,000 ریال
بزودی وارد انبار خواهد شد. 2052 - دفتر ثبت كتاب فارسی 400برگ جدید
2,200,000 ریال
موجود در انبار. 2054 - دفتر ثبت كتاب فارسی200برگ جدید
1,600,000 ریال
توجه : حقوقی از طریق عکسها قابل انتقال نمی باشد.


وضعیت موجودی اقلام
موجود در انبار. کالا در انبار موجود است و به سرعت قابل تحویل است.
در انبار موجود نیست. کالا در انبار موجود نیست .
بزودی وارد انبار خواهد شد. بزودی وارد انبار خواهد شد .