نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1406

نام/عنوان: آشنایی با مبانبی چاپ و نشر باتاکید برنشر الکترونیکی واقتصاد نشر
قیمت: 500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست