نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1410

نام/عنوان: اندیشه ها ودغدغه های حرفه ای مجموعه نوشته های کوتاه درباره مسائل حرفه ای در علم اطلاعات ودانش شناسی

مشخصات:


قیمت: 450,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست