نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14025

نام/عنوان: اشتراک دانش درسازمان های آموزشی وپژوهشی

مشخصات:

  •  
    ناشر:چاپارودانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشت ودرمانی ایران معاونت تحقیقاتوفناوری                    مولف:لیلانعمتی انارکی وفاطمه  نوشین فرد           سال:13967 


قیمت: 900,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست