نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14026

نام/عنوان: الفلک الدائر علی المثل السائربزرگنمایی تصویرمشخصات:

  •  
    1399ناشر:چاپار                                ترجمه:بتول واعظ وصادق ابراهیمی کاوری                        سال: 


قیمت: 1,980,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست