نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14028

نام/عنوان: برمدار مسئله نکته هایی پیرامون تدوین مسئله درپژوهش

مشخصات:
  • برمدارمسئله نکته هایی پیرامون تدوین مسئله درپژوهش                    مولف:دکتر سمیه سادات آخشیک               سال:1399


قیمت: 240,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست