نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14047

نام/عنوان: خدمات اطلاعاتی وکاربرد آن سنجش وآماربرای کتابخانه ها وفراهم آورندگان اطلاعات

مشخصات:


قیمت: 500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست