نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14048

نام/عنوان: پایگاه داده برای کتابداران آشنایی با ساختار سیستم جامع کتابخانه ومدیریت پایگاه داده

مشخصات:


قیمت: 600,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست