نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14070

نام/عنوان: درسنامه مشاور ه خوانندگان

مشخصات:


قیمت: 1,100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست