نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14070

نام/عنوان: سازوکارها والزامات حکمروایی شایسته درپسا کرونا

مشخصات:
  •  

     مولف:دکتر شهرام طهماسبی                                            سال:1399                                             قیمت 25000 قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست