نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14073

نام/عنوان: سیاست ها وراهبرد های اطلاعاتی

مشخصات:

  • مترجم:حسین مختاری معمار                                 سال:1399                              قیمت:440000


قیمت: 440,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست