نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14093

نام/عنوان: شناخت وجریان اطلاعات

مشخصات:
  • ترجمه:شهنازمسمی  پرست وستاره قانونی                                سال:1399                          قیمت800000


قیمت: 800,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست