نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 14097

نام/عنوان: کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد

مشخصات:
  • مولف :دکترصدیقه احمدی فصیح              سال 1400


قیمت: 600,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست