نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140103

نام/عنوان: فرآیند های جامعه شناختی با تاکید بر مسائل جامعه شناسی نظم وتغییر

مشخصات:


قیمت: 800,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست