نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140104

نام/عنوان: کتابشناسی مطالعات وپژوهش های کار آفرینی درایران

مشخصات:


قیمت: 1,000,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست