نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140107

نام/عنوان: کتابخانه های پیشتاز روش های ایجاد فرهنگ خدمت

مشخصات:


قیمت: 580,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست