نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140115

نام/عنوان: مهاتر های سخنرانی وارائه مطلب در همایش های علمی حرفه ای و جلسه دفاع از پایان نامه همراه با رهنمودها

مشخصات:


قیمت: 300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست