نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140108

نام/عنوان: مشارکت فعال در وب2:کتابخانه های عمومی وشبکه سازی اجتماعی

مشخصات:


قیمت: 350,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست