نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140109

نام/عنوان: مدیریت کتابخانه های دانشگاهی :اصول وروش ها
قیمت: 750,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست