نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140146

نام/عنوان: نوای شاکر

مشخصات:
  • نعمت الله پاکدامن نایینی


قیمت: 260,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست