نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140148

نام/عنوان: نظام های رتبه بندی بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

مشخصات:
  • مهدی پاکزاد بناب


قیمت: 350,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست