نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140150

نام/عنوان: نسیم سحر

مشخصات:
  • نعمت الله پاکدامن شکر نایینی


قیمت: 350,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست