نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140151

نام/عنوان: نگارش و انتشار علمی موفق

مشخصات:
  • حیدراسماعیلی

    زهرا کریم خانی

    علیرضا اسفندیاری قیمت: 220,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست