نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140152

نام/عنوان: نشانه شناسی رسانه ها

مشخصات:
  • مارسل دانسی

    گودرز میرانی

    بهزاد دوران قیمت: 300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست