نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140154

نام/عنوان: نگارش مقاله گزارش و سایر انتشارات علمی از انتخاب موضوع تا چاپ سپاری

مشخصات:
  • زهیر حیاتی

    رحیم علیجانی قیمت: 350,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست