نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140157

نام/عنوان: نظم نوین جهانی و جغرافیای سیاسی اطلاعات

مشخصات:
  • حیدر مختاری

    فتاحی

    حسین مرادی مقد

     قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست