نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1700005

نام/عنوان: تعلیم و تربیت از نگاه سعدی

مشخصات:
 • سرشناسه:عیسوی، محسن، ‏‫۱۳۲۸‏-‬
  ‏عنوان و نام پديدآور:تعلیم و تربیت از نگاه سعدی/ تالیف محسن عیسوی؛ ‏‫ویراستار هیرو عیسوی.‬
  ‏مشخصات نشر:تهران: اساطیر پارسی‏‫، ‏‫۱۴۰۱.‬‬
  ‏مشخصات ظاهری:‏‫۳۳۵ ص.‬
  ‏شابک:‭978-622-7560-33-6‬
  ‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
  ‏يادداشت:‏‫چاپ قبلی: ‫حسینی اصل، ‏‫۱۳۹۹ (۳۴۲ ص.).‬
  ‏یادداشت:‏‫کتابنامه: ص. [۳۳۳] - ۳۳۵.‬
  ‏موضوع:سعدی، مصلح‌بن عبدالله،‏‫ ‏‫ - ‎۶۹۱‎؟ ق -- دیدگاه درباره آموزش و پرورش
  ‏موضوع:Sa'di, Mosleh-ibn Abdollah - Views on education
  ‏موضوع:‏‫س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،‏‏‫‫ ‏‫ - ‏‫‎‎۶۹۱؟‬ق . بوستان -- آموزش و پرورش
  ‏موضوع:Sa'di, Mosleh-ibn Abdollah . Bustan‭ -- Education‬
  ‏موضوع:‏‫س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،‏‏‫‫ ‏‫ - ‏‫‎‎۶۹۱؟‬ق.‏‏‬‬‏‬‏‬ . گلستان -- آموزش و پرورش
  ‏موضوع:S'adi, Mosleh-ibn Abdollah . Golestan‭ -- Education‬
  ‏موضوع:آموزش و پرورش در ادبیات
  Education in literature
  شعر فارسی -- قرن ‏‫۷ق.‏‬ -- تاریخ و نقد
  Persian poetry -- 13th century -- History and criticism
  نثر فارسی -- قرن ۷ق. -- تاریخ و نقد
  Persian prose literature -- 13th century -- History and criticsm
  ‏شناسه افزوده:عیسوی، هیرو، ‏‫۱۳۶۵‏-‬، ویراستار
  ‏رده بندی کنگره:‏‫‬‮‭PIR۵۲۱۷ ‭
  ‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۱/۳۱
  ‏شماره کتابشناسی ملی:‭ ۸۸۴۰۷۴۵‬
  ‏اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپاقیمت: 1,500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست