نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 17555

نام/عنوان: دقیقه نودی نباش راهنمای عملی و کاربردی مدیریت زمان و غلبه بر اهمال کاری ویژه دانش آموزان دانشجویان

مشخصات:
  • دقیقه نودی نباش راهنمای عملی و کاربردی مدیریت زمان و غلبه بر اهمال کاری ویژه دانش آموزان دانشجویان معلمان و مشاوران


قیمت: 500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست