نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 15555

نام/عنوان: توسعه بنیان های نظری در کتابداری و اطلاع رسان ی‍زشکی مفهوم ردازیُابزارسازیُمدل سازیُنظریه سازی و
قیمت: 1,300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست