نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1111

نام/عنوان: تربیت رسانه ای ویژه ی دانشجویان علوم تربیتی

مشخصات:
  • دکتر فرنوش عظیمی خبازان،تداعی معنایی،سواد رسانه ای،رسانه های خاکستری،ارتباطات،سواد رسانه ای مصرفی،مصرف انتقادی،اثرات عاطفی،ارتباطات کلامی


قیمت: 720,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست