نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1117

نام/عنوان: ندیر

مشخصات:
  • رمان،مصطفی محمدی


قیمت: 2,100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست