نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 140137

نام/عنوان: از داوطلب کتابخانه تا حامی کتابخانه : بهره گیری از قدرت مشارکت اجتماعی
قیمت: 1,350,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست