نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 458721

نام/عنوان: نگاهی به جایگاه آموزش و تدریس:آسیب شناسی رشته علم اطلاعات
قیمت: 900,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست