نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 6985472

نام/عنوان: مجموعه مقالات و سخنرانی های همایش بین المللی طراحی توسعه خدمات کتابخانه های عمومی
قیمت: 1,800,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست