نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 8547123

نام/عنوان: نظام بودجه ریزی در ایران (نظریه و عمل)

مشخصات:


قیمت: 2,150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست