نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 2010

نام/عنوان: جاروزنامه اي دوطرفه

مشخصات:


قیمت: 20,000,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست