نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 609

نام/عنوان: گزیده مقالات ایفلا 2007دوربان آفریقا جنوبی 23-19اوت 2007

مشخصات:
  • دکتر رضا خانیپورو دکتر فریبرز خسروی

    کتابخانه ملی 

    سال انتشار90قیمت: 130,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست