نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 611

نام/عنوان: مدلی تعالی موسسه های پژوهشی

مشخصات:
  • مرتضی روغنی با همکاری سید احمد حسین زاده و مهرناز حیدری

    نشر چاپار وپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

    سال نشر90قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست