نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 614

نام/عنوان: کتابدارا ن دانشگاهی ایران

مشخصات:
  • دکتر هادی شریف مقدم

    نشر چاپار 

    سال نشر 90قیمت: 120,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست