نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 617

نام/عنوان: روزنامه خاطرات ناصر الدین شاه

مشخصات:
  • دکتر عبد الحسین نوایی و


قیمت: 2 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست