نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 617

نام/عنوان: گنجینه اسلامی

مشخصات:
  • دکتر مسعود گلزاری و دکتر مهر دخت وزیر پور کشمیری

    نشر کتابدار

    سال نشر 90قیمت: 80,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست