نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 634

نام/عنوان: مبانی و الگوی ذخیره و سازماندهی اطلاعات پروزه های فنی و عمرانی

مشخصات:


قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست