نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 648

نام/عنوان: راهنمای استفاده از سرعنوان های موضوعی کتابخانه کنگره

مشخصات:


قیمت: 700,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست