نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 659

نام/عنوان: جستار ی در شاهنامه ی فردو سی دکتر بهمن سید نظری

مشخصات:


قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست