نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 660

نام/عنوان: دنیای مجازی امکانات قوانین روشها و ابزار های ارزیابی
قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست