نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 666

نام/عنوان: شیوه عملی مقاله نویسی
قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست